По сигнал на ОЗБГ установиха конфликт на интереси

0
55
По сигнал на ОЗБГ установиха конфликт на интереси
По сигнал на ОЗБГ установиха конфликт на интереси

Април месец, тази година, ОЗБГ получава информация от гражданин за предполагаем конфликт на интереси, свързан с лицето Златко Димитров, който е изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.

Май месец подаваме сигнал до КПКОНПИ да бъде извършена проверка по няколко точки. Текстът на сигнала е следният:

„Видно от Търговския регистър Златко Димитров е изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД /ЕИК 812020577/ от 2011 г. и е в съвета на директорите на дружеството от 2010 г. Едновременно с това същият е и общински съветник в Общински съвет-Несебър от октомври 2019 година до 14 март 2022 година, когато подава оставка. Тоест, той е заемал двете длъжности – изпълнителен директор и общински съветник, по едно и също време, за период от около 28 месеца.

1. По закон има ли право лицето Златко Димитров да бъде едновременно член на съвета на директорите, в това число изпълнителен директор, и общински съветник.
2. Попълнил ли е ежегодните декларации пред КПКОНПИ, които са за конфликт на интереси и отразеното в тях отговаря ли на истината, тоест декларациите му с вярно или с невярно съдържание са.
3. Комисията по „Закона за установяване на конфликт на интереси“ към Общински съвет-Несебър запозната ли е, че лицето Здравко Димитров е заемал две длъжности едновременно. Ако има закононарушение по точка 1 от настоящия сигнал, то тази Комисия какви мерки е предприела, а ако не е предприела мерки – защо не го е направила.
4. По време на мандата си като общински съветник в Общински съвет-Несебър лицето Златко Димитров, когато са били гласувани решения, свързани със Слънчев бряг, взимал ли е участие в обсъждането и гласуването им. Ако е взимал участие, това представлява ли конфликт на интереси или друго закононарушение.
5. Когато Златко Димитров е бил назначен като изпълнителен директор, той е декларирал обстоятелства, които след това се променят. Златко Димитров уведомил ли е Общото събрание на акционерите за промяната в обстоятелствата.
6. При встъпването си в длъжност като общински съветник в Общински съвет-Несебър, лицето Златко Димитров подал ли е декларация пред Общинската избирателна комисия-Несебър, че отговаря на особените изисквания на закона да бъде общински съветник. Ако е подал – същата с вярно или с невярно съдържание е.
7. Лицето Златко Димитров, като представител на държавата в съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, получавал ли е заплата като изпълнителен директор. Ако е получавал, то той в противоречие ли е с чл. 34, ал. 7 от ЗМСМА.“

Днес получихме писмо от КПКОНПИ за резултата от извършената проверка:

По сигнал на ОЗБГ установиха конфликт на интереси
По сигнал на ОЗБГ установиха конфликт на интереси

Когато институциите имат желание за работа, резултатите са налице! Това е поредната победа за ОЗБГ и за българския народ срещу организираното задкулисие. ОЗБГ благодари на всички съмишленици, които оказват подкрепа на Организацията както в този, така и по други казуси.

Борбата против корупцията продължава!

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments