От Агенция „Автомобилна администрация“ искат прозрачност при обучението на кандидат-водачите

0
82
Шофьор
Шофьор. Снимка: Pixabay

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ излязоха с позиция след протестите на автоинструктори в София преди два дни. От структурата се обявиха за прозрачност при обучението на кандидат-водачите и въвеждането на електронна система. Те подчертаха, че всички промени, които са подготвени в Наредба 37 се правят за подобряване на обучението и намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия. Публикуваме позицията им без редакторска намеса:

„По повод публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, заявяваме че Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ винаги е поддържала политиката за провеждане на конструктивен диалог с всички заинтересовани страни за решаване на стоящите пред обществото проблеми, свързани с опазване живота и здравето на всички участници в пътното движение.

Нашата позиция е, че въпреки затруднения диалог с част от професионалните организации в сектора, провеждането на обществени консултации в широк кръг от заинтересовани лица е най-правилният подход за намиране на конструктивни решения, които да гарантират справедливи и еднакви правила за всички, както и качествено обучение на кандидатите за водачи.

Подготовката и квалификацията на водачите са от изключителна важност за тяхното поведение на пътя и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Ефективното теоретично и практическо обучение на кандидатите е начин за натрупване на дълготрайни знания и умения, които да доведат до намаляване на рисковото им поведение на пътя, спазването на правилата за движение, както и толерантното отношение към другите участници в движението. За да постигнем тази цел са необходими обединените усилия на експертите, специалистите, медиите и гражданите.

Предложените текстове в Наредба № 37, публикувани за обществено обсъждане, ще доведат до улесняване на бизнеса, чрез намаляване на административната тежест, прозрачност на дейността в сектора, гарантиране на правата на обучаемите, както и разработването и въвеждането на съвременна информационна система.

Новата система ще бъде интегрирана със системите на други администрации и ще бъде напълно безплатна за учебните центрове и обучаемите. Тя ще предостави възможност за:

· Премахване на всички хартиени регистри, учебни дневници, картони, графици, като информацията ще бъде въвеждана и съхранявана в електронен вариант.

· Създаване на публичен регистър на учебните центрове, преподавателите и учебните превозни средства.

· Подаване по електронен път на заявленията за продължаване срока на издаденото разрешение и промени свързани с дейността.

· Електронно отразяване на часовете по теоретично и практическо обучение.

· Провеждане на вътрешните теоретични изпити чрез електронна среда, така че максимално да се доближат до теоретичните изпити пред ИА „Автомобилна администрация“.

· Автоматично уведомяване на учебните центрове за изтичане валидността на разрешението, задължителното периодично обучение на преподавателите и валидността на техническите прегледи на превозните средства.

· Ръководителите на учебните центрове да осъществяват ефективен контрол над дейността на преподавателите.

· Кандидатите за водачи сами да се записват за изпит по теория и да получават информация за етапите на проведеното обучение.

· Бързо прехвърляне от един учебен център в друг, при необходимост или желание на обучаемите.

Другите съществени промени в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 37, които искаме да обсъдим с бранша, са свързани със създаването на еднакви правила за всички учебни центрове, поставяйки ги при равни условия, ограничавайки нелоялната конкуренция и „сивия сектор“ в бранша.

За постигането на това се предвижда:

· Преподавателите да бъдат назначени в учебните центрове на трудови договори. Това ще гарантира, че работата им като преподаватели е основна дейност, а не допълнителна, което значително ще подобри качеството на обучението, контрола върху дейността и ще защити социалните и трудовите им права.

· Превозните средства да са собственост на учебния център или на лизинг. Автомобилите, с които се извършва обучението имат специфично оборудване и предназначение за извършване на дейност, за която се заплаща и не следва да са собственост на физически лица, които не са търговци, както и да се използват за други цели. Единствено е предвидено изключение за учебните товарни автомобили и автобуси, с които може да се извършват превози, при спазване разпоредбите на Закона за автомобилните превози.

· Учебният център да е регистриран като търговски обект, тъй като това е обект, в който се предоставя услуга срещу заплащане и разполага с касов апарат, който се регистрира в Националната агенция за приходите.

· Въвеждане на застраховка „Професионална отговорност“ на учебния център като по този начин ще отпадне задължението за застраховане на местата за всеки автомобил.

· Отпадане на изискването за назначаване на технически сътрудник за учебни центрове с по-малко от трима преподаватели като тази дейност ще може да се извършва от някой от преподавателите или от ръководителя на учебната дейност.

Тези изменения на текстовете на наредбата са предмет на обществено обсъждане в хода, на което се очаква да бъдат дадени предложения, бележки и мнения от всички заинтересовани лица. След дебатиране и постигане на съгласие по спорните моменти, наредбата ще бъде предложена за одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ остава в очакване за провеждане на градивен диалог, чрез който всички спорни въпроси да бъдат решени, като още веднъж заявяваме, че сме водени единствено и само от дълбокото убеждение, че добрата подготовка на водачите и елиминирането на корупционни практики , е верният път към позитивна промяна за пътната безопасност в България.“

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments