Община Русе подаде 15 проекта за финансиране на стойност 49 милиона лева

Предстои сключване на споразумения между Община Русе и МРРБ за финансиране на инфраструктурни проекти

0
93
Русе
Русе. Снимка: Община Русе

Община Русе е направила значителна стъпка към подобряване на инфраструктурата и жизнената среда на своите граждани, като подаде 15 проекта за финансиране чрез Националната програма за финансиране на инвестиционни проекти на Министерството на финансите. Общата стойност на тези проекти възлиза на 49 147,93 хил. лева.

В изпълнение на Постановление №11/25.01.2024 г., общината е представила в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ две заявления за финансиране на рехабилитация на общински път Русе-Николово и облагородяване на междублоково пространство. Тези заявления са придружени с необходимите декларации и документи по чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2024 г. В момента експерти на МРРБ разглеждат подадената техническа документация, и се очаква в рамките на няколко дни кметът да бъде поканен за сключване на споразумения между общината и министерството за съответните обекти.

Съгласно чл.107 от ЗДБРБ за сключване на споразуменията е необходимо общината да има инвестиционен проект с влязло в сила разрешение за строеж. В тази връзка четири проекта вече са готови и предстои съгласуване със съответните дружества за издаване на разрешение за строеж. За проектите, които касаят актуализация на инвестиционни проекти, вече са избрани изпълнители и са подготвени заявления за сключване на споразумения. За още три проекта с предмет инженеринг е изготвена техническа документация за обявяване на процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП8. След избора на изпълнител, ще бъдат подадени заявления за сключване на споразумения с МРРБ.

Община Русе планира в следващите няколко седмици да депозира още 11 заявления за сключване на договори с МРРБ. След сключването на споразуменията и усвояването на средства под формата на авансово, междинно и/или окончателно плащане, общината има готовност да подаде нови инвестиционни проекти до запълване на лимита, определен в чл. 107 от ЗДБРБ.

Министърът на финансите подчерта, че твърдението за усвояване на 150 млн. лева за три години е хипотетично и зависи от запазване на същия принцип на капиталово бюджетиране през следващите години. Въпреки това, Община Русе се стреми да усвои максималния ресурс държавни средства за ключови проекти, което ще доведе до значително подобрение на инфраструктурата и качеството на живот в региона.

Община Русе продължава активно да работи за усвояване на държавни средства и изпълнение на важни инвестиционни проекти, които ще донесат дълготрайни ползи за нейните граждани.

Дунав Мост при Русе влиза в ремонт: Ще бъде ли организирано движението?

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments