Община Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от дребномащабния крайбрежен риболов

0
750
Рибарски принадлежности
Рибарски принадлежности. Снимка: Pixabay

Община Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от дребномащабния крайбрежен риболов със средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 година, съобщиха от Министерството на земеделието.

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев подписа договори за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. с общините Бургас и Поморие.

С община Бургас, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 799 952.05 лева за изграждане на лодкостоянка, разположена в кв. „Сарафово“. Проектното предложение е одобрено по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

С изграждането на лодкостоянката в кв. „Сарафово“ ще се осигури сезонно укритие на малки рибарски лодки. Инвестицията ще изпълнява и екологична роля като защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване състоянието на морската ивица.

Капацитетът на съоръжението включва осигуряването на места за общо 20 лодки с дължина до 12 м. Лодкостоянката ще е оборудвана с вертикален кей на две нива. Инвестицията предвижда и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и съхранение или за извършване на ремонтни дейности с авторемаркета.

В зоните за швартоване на лодките са предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще бъде монтирана котвена система. С реализацията на проекта  ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района и особено на тези от дребномащабния крайбрежен риболов. Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г.

С община Поморие бе сключен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Поморие на стойност 390 472,20 лева.

Бенефициентът ще извърши цялостно обновяване на крайбрежната алея „П. К. Яворов“ със срок на изпълнение на строително-монтажните работи до края на 2023 година. Финансирането на предвидените дейности се осъществява в рамките на мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите за местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Поморие.

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на пространството чрез подмяна на силно настилката и на старите осветителни тела. С реализиране ще бъдат обособени места за разходка и пасивен отдих с обща площ от 4 260 кв. м.

С обновяването на настилката и прилежащи съоръжения ще се повиши привлекателността на крайбрежната зона в черноморския курорт. Реабилитираната алея ще допринесе също за функционалното използване на морското и културно наследство на територията на МИРГ Поморие. Разнообразните културни дейности, които ще се провеждат на алеята след изпълнението на проектните дейности, ще подобри диверсификацията на местната икономика и ще подчертае местната идентичност.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments