Обсъдено бе актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията

0
24
Министерски съвет
Министерски съвет. Снимка: Архив

Днес се проведе заседание на Националния съвет по антикорупционни политики /НСАП/. Заседанието беше ръководено от председателя на съвета – министър-председателят Кирил Петков и от заместник-председателя – министърът на правосъдието Надежда Йорданова.

Участие в заседанието взеха вицепремиерът Калина Константинова, представители на държавни институции, на съдебната власт и на неправителствените организации, които са членове на Гражданския съвет към НСАП, както и представител на Базелския институт за добро управление.

Съветът прие за сведение докладите на КПКОНПИ „Анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2020 г. на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет“ и „Анализ на антикорупционните планове за 2021 г. на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет“.

Обсъден беше и Отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г. за периода март 2021 г. – май 2022 г.

Взето беше решение за иницииране на промени в процедурата по приемане на членове на Гражданския съвет към НСАП и ролята му в подкрепа на дейността на съвета.

Членовете на НСАП отправиха предложения за актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г. и Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г.

Министър-председателят подчерта, че е необходимо да се предприемат бързи мерки за противодействие на корупцията, които да дадат конкретни и видими резултати. За целта в документите следва да се разработят целенасочени мерки с практически решения, които да дадат реални резултати в кратки срокове. Предложено беше оптимално въвеждане на дигитална трансформация като хоризонтална антикорупционна мярка.

Базелският институт за добро управление ще оказва помощ на НСАП в разработването и изпълнението на мерките, в изпълнение на Меморандума за сътрудничество, който беше подписан с правителството на 18 май тази година.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments