Обмудсманът в свое становище: Бавното правосъдие е на практика отказ от правосъдие

0
116
Диана Ковачева
Снимка: Омбудсман на България

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила становището си до парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред във връзка с обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците №054-01-98, внесен на 22.10.2020 г.

В него се предвижда при усложнена епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт да отлагат дела до 1 месец. Също така се предлага по време на епидемичната обстановка всички съобщения и призовки да се връчват на посочен от страната електронен адрес, включително провеждане на съдебни заседания чрез видеоконферентна връзка.

„В качеството си на омбудсман, призван да насърчава и защитава правата на човека и основните свободи, намирам за необходимо да акцентирам, че достъпът до правосъдие е безспорно и неотменимо право, което следва да се осъществява безпрепятствено, а държавните органи и институции следва да предприемат всички възможни мерки и действия за създаване на организация и условия за осъществяването му“, пише омбудсманът.

Доц. Ковачева смята, че е необходимо в най-кратък срок да бъдат гласувани и приети нормативните текстове от ЗИД на ГПК, регламентиращи видеоконференцията при разглеждане на граждански, наказателни и административни дела.

„Ситуацията в страната отново извежда по категоричен начин на дневен ред въвеждането на електронното правосъдие в пълната му функционалност. Това ще повиши ефективността на съдебната система чрез използване на електронни документи от органите на съдебната власт при взаимодействието им с други административни органи, организации, гражданите и бизнеса. За съжаление процесът беше спрян от ВСС през м. септември 2020 г. и смятам, че всички имаме интерес той да продължи да се развива с възможно най-бързи темпове, при отчитане и на мнението на съдебната система“, акцентира омбудсманът.

Ковачева посочва още, че дефицитът от липсата на електронно правосъдие е особено видим в ситуацията, в която административните ръководители на органи на съдебната власт получават законова възможност да отсрочват дела, макар и за не повече от 30 дни, и съдилищата на практика могат да спрат работа и така на българските граждани да бъде отказан достъп до правосъдие, защото „бавното правосъдие е на практика отказ от правосъдие“.

„Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на всяко общество“, категорична е Ковачева и настоява да се въведат алтернативни възможности за достъп до правосъдие в разумен срок, било чрез ползване на електронното правосъдие, там където го има, било чрез дежурни съдии или други подходящи мерки.

Цялото становището може да прочетете ТУК

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments