Областният управител на Пловдив спира решение за увеличение на заплатите на общинските съветници

0
72
Д-р инж. Илия Зюмбилев
Д-р инж. Илия Зюмбилев. Снимка: Областна администрация в Пловдив

Във връзка с актуализацията на възнагражденията на общинските съветници Общински съвет Пловдив прие Решение №43, което предвижда изменение на Правилника за организацията и дейността на съвета, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Според решението измененията трябва да влязат в сила от 1 март 2024 г., включващи регулации относно размера на месечното възнаграждение и процентите за представителни разходи на съветниците.

Д-р инж. Илия Зюмбилев, областният управител на област Пловдив, върна решението за ново разглеждане поради констатирана незаконосъобразност. Според областния управител, решението съществено противоречи на членове 79 и 80 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, които изискват измененията в правилниците да се извършват чрез приемане на последващ нормативен акт от същата степен. Такъв акт, предвиден от местния орган на самоуправление, липсва.

Повдигнати са и въпроси относно спазването на процедурите по Закона за нормативните актове, който изисква задължително публично оповестяване на проектите за изменение и допълнение на нормативни актове. Липсата на такова оповестяване е допълнително основание за връщане на решението за ново обсъждане.

Това нарушение представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на административния акт, съгласно чл. 146, т. 3 от АПК, което налага Решение №43, взето с протокол №2 от 15 февруари 2024 г., да бъде върнато от областния управител за ново разглеждане в Общински съвет Пловдив. Действията на областния управител подчертават важността от съответствието на местните решения с националното законодателство и подчертават ролята на правната рамка за осигуряване на прозрачност и законосъобразност в управлението на общинските ресурси.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments