Националният съвет по храните има за цел да отговори на потребителските нужди

0
163
Национален съвет по храните
Снимка: Национален съвет по храните

Целта на Националния съвет по храните е да отговори на потребителските нужди, заяви ресорният министър Десислава Танева по време на откриването на първото заседание на Националния съвет по храните, което се проведе чрез видеоконферентна връзка. Тя е категорична, че дебатът не трябва да се пренася между различните браншови организации относно наредбите в Закона за храните, като правила за регулиране на обществените отношения в даден сектор.

Националният съвет по храните е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на храните и общата визия за управление на сектора. Танева предложи да бъде възложено и проведено експертно изследване по отношение на потребителските очаквания.

„По този начин ще стъпим на научна база за очакванията на потребителите при обсъждането на бъдещите политики и общата визия за управление на сектора. Най-важната задача за всички нас е потребителят да остане удовлетворен, когато отиде в магазина и да плаща справедлива цена“, категорична бе тя.

По време на срещата земеделският министър съобщи, че е направена нужната организация за преиздаването и приемането на административни актове във връзка с приетите промени в сектор Храни, а именно Закон по храните и Закон за управление на агрохранителната верига. По план до декември трябва да имаме приета подзаконовата нормативна уредба в сектора, подчерта тя. По думите й, всички изменения, които се извършват ще дадат възможност потребителят да прави информиран избор. Ще се подобрят и условията за изсветляване на сектора при производството, преработката и дистрибуцията на храни.

Членовете на Съвета бяха запознати с изготвените проекти на нормативни актове, във връзка с приемането на новия Закон за храните и Закона за управление на агрохранителната верига. Вече са изготвени 13 нормативни акта, сред които Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти и храни от животински произход, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти и Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност, които са на етап обществено обсъждане.

Изготвени са и проекти на Наредба за хранителните добавки, на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване на регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Предстои публикуването им за обществено обсъждане.

На днешното заседание бяха избрани двама заместник-председатели на Националния съвет по храните. Това са здравният министър проф. Костадин Ангелов и председателят на Националната лозаро-винарска камара Йордан Чорбаджийски, избран от браншовите асоциации. В съвета влизат представители на редица държавни институции, сред които министерство на икономиката, екоминистерството, министерство на труда и социалната политика, просветното министерство, Национално сдружение на общините в Република България, БАБХ, Центърът за оценка на риска по хранителната верига, както и представители на браншовите организации на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments