МИР и Европейският фонд осигуряват 360 млн. лева за българския бизнес

0
18
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Министерството на иновациите и растежа /МИР/ възлага на Европейския инвестиционен фонд /ЕИФ/, част от Групата на Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/, изпълнението на финансовите инструменти от Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. Това стана ясно по време на официална церемония в Министерството, с която стартира партньорството между институциите. Партньорството е за управлението на три дялови финансови инструмента за 360 млн. лева /180 млн. евро/. Те ще бъдат на разположение още през следващата година. Чрез Европейския инвестиционен фонд тези средства от НПВУ ще достигнат до родните микро-, малки и средни предприятия.

„Показахме, че сме служебен кабинет на действието и на ускорението. Успяхме в рекордно кратък срок да получим нужните одобрения по всички ключови европейски програми по структурните фондове“, изтъкна Пулев и допълни, че само по линия на МИР са одобрени две програми за 5 млрд. лева.

„Новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, одобрена на 3 октомври и новата програма за научни изследвания и иновации, одобрена на 5 декември – за рекордно кратки срокове и двете. Осигурихме нужната приемственост и постигнахме отлични резултати за микро-, малките и средни предприятия“, каза той.

По думите му Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи, като само по линия на МИР четири процедури за 600 млн. лева ще стигнат до бизнеса в рамките на няколко месеца.

„Успяхме да договорим нещо изключително важно за предприемаческата екосистема в страната. Сериозен ресурс, който ще подкрепи стартъпите и предприемачите“, подчерта Пулев.

Министърът на иновациите и растежа коментира, че се поверява сериозна отговорност на дългогодишен партньор като ЕИФ и изказа благодарност на експертите в МИР от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и на европейските партньори. Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова каза от своя страна, че ЕИБ и ЕИФ имат дългогодишно и ползотворно сътрудничество с българското правителство.

„Тясното сътрудничество даде възможност за разработване на нови инициативи за финансиране, които ще гарантират, че финансирането на бизнеса в цяла България ще се възползва от безпрецедентната схема за възстановяване. Ангажирани сме да подкрепим икономическото възстановяване от пандемията и зеления преход в цяла Европа, като увеличим максимално въздействието на новите инвестиции, подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост“, заяви тя.

„Развълнувани сме да подпишем този нов мандат за дялово участие, поверен на ЕИФ от Република България, финансиран от ресурсите на Механизма за възстановяване и устойчивост на страната. Това ново споразумение се основава на нашето силно сътрудничество, което вече е допринесло най-вече за развитието на екосистемата на дялови инвеститори в България. Чрез тази нова инициатива очакваме с нетърпение да допринесем за приоритетите на българската политика, свързана с изпълнението на Плана, като разширим подкрепата за иновативни идеи и стартиращи фирми, като им помогнем да разработят нови технологии и продукти и да реализират потенциала си за растеж“, добави директорът на ЕИФ и ръководител на управлението на мандата Хуберт Котони.

С първия дялов инструмент ще бъдат вложени 146,7 млн. лева във възстановяване от COVID кризата на малки и средни предприятия, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново оборудване.

С втория дялов инструмент ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е с бюджет от 146,7 млн. лева. Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се придобиват и машини, с които да се разработват иновативни продукти. Инструментът е насочен към МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация до 3000 служители.

Третият дялов инструмент, който е за климатичен неутралитет, ще е с бюджет 58,7 млн. лева. С него ще се подкрепят МСП, както и дружества със специално предназначение /в състава, на които могат да бъдат освен предприятия и публични институции и неправителствени организации/, големи инфраструктурни планове, проекти за оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот.

Напомняме, че през миналия месец – на 7 ноември – беше подписано споразумение и за изпълнението на два дългови инструмента по Плана за 300 млн. лeва, които ЕИФ също ще управлява. Така финансовите инструменти по НПВУ стават пет – три дялови и два дългови, на обща стойност близо 660 млн. лева.

Предстои двата документа да бъдат ратифицирани от Народното събрание. След това ЕИФ ще започне подбор на финансови посредници /търговски банки/ и на фонд мениджъри, които да подкрепят финансово и чрез менторство микро-, малките и средни предприятия в страната. Двата дългови инструмента, които са на обща стойност 300 млн. лева ще предоставят подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments