Министерството на културата започна да се оправдава за културните паметници

0
131
Дворецът на Омуртаг край Плиска. Снимата е архивна
Дворецът на Омуртаг край Плиска. Снимата е архивна

Министърът на културата и директорът на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) подготвят необходимите заповеди за изпълнението на препоръките, дадени в доклада на Сметната палата, по повод откритите пропуски в опазването на сградите-паметници на културата, съобщиха в сряда от пресцентъра на министерството. В доклада има 15 препоръки към министъра и 6 към директора. За днес (четвъртък) е насрочена и пресконференция по темата на министъра на културата Боил Банов.

Основното заключение на одита на Сметната палата бе, че държавните институции не работят ефективно за опазването на културното наследство на страната.

В съобщението до медиите се посочва се, че в момента на фаза обществено обсъждане е проект на Национална стратегия за развитие на културата 2019-2029 г. Освен това, през първото полугодие на тази година Министерския съвет планира да приеме Закон за изменение и допълнение за Закона за културното наследство (ЗКН) в частта му за въвеждането на извършване на оценка на въздействие на инвестиционни проекти върху недвижими културни ценности с категория „световно значение“.

От влизането в сила на ЗКН през март 2009 година до настоящия момент били издадени деветнадесет наредби на министъра на културата, една инструкция и пет правилника. За обществено обсъждане били публикувани две наредби по реда на ЗКН, като се изготвяли още две.

В съобщението до медиите се отбелязва, че в бюджета на Министерството на културата ежегодно се увеличават средствата за опазване на културното наследство, като през 2016 година те са били в размер на 3.61 млн. лева, а за тази година те са над 6.55 млн лв. Освен това през тази година за първи път бюджетът на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за дейности по опазване е увеличен със 100 %.

Посочва се също, че Министерството на културата и НИНКН, работят активно по предоставянето на окончателни статути на недвижими културни ценности (НКЦ), както и определяне на граници и режими, свързани с опазването им. От 2017 – 2019 специализираният съвет бил разгледал приблизително 200 предложения за предоставяне, промяна и прекратяване на временен статут на НКЦ.

От общините са поискани данни за актуалните адреси и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и декларирани недвижими културни ценности, разположени на територията на съответната община. Уточнява се също, че приемането на ЗКН през 2009 г. териториалните инспекторати към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ не са структурирани поради недостатъчна щатна численост, като към настоящия момент за разрешаването и на този проблем се търсят решения.

„Независимо от ограничения експертен капацитет на ГДИОКН през 2018 година са извършени над 420 проверки, служителите на инспектората са участвали в над 680 приемателни комисии по реда на ЗКН“, завършва позицията на Министерството на културата.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments