Международен младежки параспортен лагер се проведе в Сърбия

0
16
Параспорт
Параспорт. Снимка: „Асоциация за развитие на българския спорт"

Международен младежки параспортен лагер се проведе в Сърбия, съобщиха от „Асоциация за развитие на българския спорт“. Той беше от 7 до 11 септември 2022 в Горни Милановац по проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou.

По време на лагера младежите с различни увреждания имаха възможност да се запознаят с основите на леката атлетика и да вземат участие в международен турнир, а паралелно се проведоха обучения на спортните специалисти, работещи с тях. Обучителните и спортни дейности спомагат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави – Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия. В събитието взеха участие Йоанна Дочевска, Стефка Джобова и Ивелина Кирилова – представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт, които проведоха обучителните дейности и спомогнаха с експертиза за провеждане на спортните активности.

В Европа живеят около 80 милиона души с увреждания, което се равнява на около 15% от населението на ЕС. Спортът е признат като инструмент за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания. Ползите от спорта за хората с увреждания:

– Здраве и благосъстояние;
– Индивидуално развитие;
– Социални ползи като социално включване.

Въпреки ползите от спорта, хората с увреждания е по-малко вероятно да участват в организиран спорт, практикуван в спортни клубове, отколкото хората без увреждания.
Това може да се дължи на факта, че пара-спорта и по-специално младежкият пара-спорт са изправени пред редица предизвикателства, които не позволяват на пара-спорта да се възползва изцяло от своя приобщаващ потенциал. Това важи особено за региона на Югоизточна Европа.

За да се укрепи младежката параспортна структура в Югоизточна Европа и по този начин да се насърчи дългосрочното участие на млади спортисти в масовия и състезателния спорт в региона, трябва да се преодолеят бариерите в участието. Те могат да бъдат преодолени чрез насърчаване на обмен, взаимно обучение и координирано застъпничество, както и чрез развитие на сътрудничество. Целите на проекта:

– Подпомагане на младежкия обмен в пара-спорта в Югоизточна Европа и повишаване на осведомеността относно идентифицираните подходи /по този начин се адресира икономическата бариера от липсата на възможности към преминаване от физическа активност към състезателен спорт/;
– Осигуряване на възможности за съвместно обучение на млади треньори по пара-спортове от Югоизточна Европа /по този начин се адресира социалната бариера за липсата на квалифицирани човешки ресурси/;
– Създаване на субрегионална и междусекторна стратегия за сътрудничество /по този начин се адресира преодоляването на социалната бариера от липсата на обширни стратегии, застъпничество и достигане до политиците и политиките/.

Партньорството се състои от различни заинтересовани страни от региона на Югоизточна Европа, а именно Национални параолимпийски комитети, Публични органи и Специализирани организации, свързани със спорта от Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и в допълнение Германия, като партньор от България е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments