Местни данъци 2021 година: Нови рекорди

0
22
Калкулатор, сметки
Снимка: Pixabay

Броят на случаите на намалени данъци е рекорден, въпреки че и през 2021 година в по-голяма част от общините се наблюдава повишение на местните данъци, съобщават от Института за пазарна икономика /ИПИ/.

Данните за местните данъци се събират ежегодно от ИПИ чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до всички общини в страната и допълнително онлайн проучване във връзка с мащабното регионално изследване „Регионални профили: показатели за развитие”. Базата вече включва набор от данни за десет поредни години за четири от ключовите местни данъци:

  • данък върху недвижимите имоти – нежилищни имоти на юридически лица;
  • данък за прехвърляне на собственост;
  • данък върху превозните средства – с мощност от 74 kW – 110 kW;
  • годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв. м търговска площ.

Проследяването на данните по години показва причините за увеличенията и намаленията. От една страна, увеличенията са свързани с ясната тенденция за задържане на нивата на местните данъци в изборна година и последващото силно наваксване.

През 2015 г. и 2019 г. – в годините на местни избори – данъците се променят съвсем слабо, но в последващите две години се увеличават в голяма част от общините.

През 2020 г. отчитаме повишаване на данъците в най-много общини, следвана от 2021 година. От друга страна, 2021 г. е и годината с най-много намаления на местните данъци за последните десет години. Причина за това може да се търси в опита на местните власти да ограничат данъчната тежест в условията на пандемията и икономическата криза.

През 2020 г. в голяма част от общините плащанията на местните данъци бяха отложени (обикновено до края на месец юни), а в някои бяха намалени и по размер. Продължаващата извънредна епидемична обстановка в началото на 2021 г. се вижда и в рекордния брой намалени данъци в общини, въпреки че те все пак не могат да вземат превес над случаите на увеличения.

През 2021 г. най-голям брой увеличенията има при данъка върху недвижимите имоти, а най-много намаления – при данъка върху превозните средства.

На областно ниво със значително по-ниско ниво на усреднените местни данъци са Видин и Монтана, а с най-високо – столицата. Сред общините най-ниска е усреднената данъчна тежест в Грамада (Видинско), Сатовча (Благоевградско), Георги Дамяново (Монтанско), а най-висока – в Созопол, София, Пловдив и Бургас.

Като цяло увеличенията в местните данъци в българските общини всяка година са повече на брой от намаленията. Задържането на нивото на данъчната тежест в изборните години е ясно видимо, както и последващото повсеместно повишаване.

В по-големите общини местните данъци са по-високи. Увеличенията на местните данъци обаче не водят до осезаемо повишаване на капацитета за генериране на приходи и финансите на общините остават силно зависими от трансферите от централния бюджет.

Конкуренцията между общинските власти в опит за осигуряване на добра бизнес среда и висок стандарт на живот на гражданите може да стане факт само при финансова децентрализация.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments