Мария Габриел обяви създаването на Център за знания в областта на наблюдението на Земята

0
39
Мария Габриел
Мария Габриел. Снимка: Facebook

Българският еврокомисар Мария Габриел съобщи, че ще бъде създаден Център за знания в областта на наблюдението на Земята

„Научните изследвания и иновациите са ключови за развитието на динамичен европейски космически сектор, който да утвърди стратегическата автономност на Европа в космическото пространство. Инвестираме във водещи инфраструктури с подкрепата на програми като „Хоризонт 2020“, „Коперник“, предоставяйки геопространствена информация за насърчаване на иновациите и опазването на нашата планета. Със създаването на нов Център за знания за наблюдение на Земята амбицията ни е да се оптимизира предоставянето на точни и надеждни данни и информация по въпроси на околната среда, земеделието, предизвикателствата, свързани с изменението на климата, сигурността“, заяви тя по време на тринадесетата международна конференция в Брюксел по въпросите на космическото пространство.

Онлайн събитието обедини ключови участници, ангажирани в областта на Космоса, в дебати на високо равнище по актуалните въпроси, пред които е изправена Европа днес: възстановяване от кризата с COVID-19, устойчивост, цифров и екологичен преход. Комисар Габриел изтъкна, че научните изследвания и иновациите в космическото пространство отбелязват значителен напредък през последните десетилетия. Те подпомагат разработването на услуги за използване на данните от наблюдението на Земята, създаването на цифрови близнаци за Земята и океаните (‘digital twins’), свързани са с напредъка в квантовите спътникови връзки.

„Чрез програма „Хоризонт 2020“ сме инвестирали около 1.5 милиарда евро в космически изследвания. С новата програма „Хоризонт Европа“ и рекордния бюджет от 95,5 млрд. евро, който договорихме през декември, се откриват нови възможности за научните изследвания свързани с Космоса“, заяви Мария Габриел.

Тя наблегна, че с Центъра за знания за наблюдение на Земята ще се подобри координацията в рамките на Комисията и с държавите-членки, за да стане по-ефективно използването на продукти и информация от наблюдението на Земята от гражданите, правителствата, индустрията. Той ще се базира на два основни стълба. Първият е увеличаване на потребителската база чрез детайлни оценки на изискванията за по-добре информирани регулаторни подходи. Вторият е свързан с приоритизиране на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност.

Центърът за знания ще подпомогне и прилагането на по-дългосрочни стратегии за научни изследвания и иновации, свързани с продукти и услуги за наблюдение на Земята.

„Нови граници между теорията и практиката, синхронизирани действия между наука и технологии, работни места и умения за поколение справящо се с предизвикателствата – това е добавената стойност на науката и иновациите в политиките и програмите свързани с космическото пространство“, заключи българският еврокомисар.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments