КЗП проверява заблуждаващи ли са рекламите на туристическите обекти относно предлаганите услуги

0
94
Рецепция
Снимка: Pixabay

Комисията за защита на потребителите /КЗП/ следи внимателно рекламните твърдения относно вида на туристическите обекти и предлаганите услуги в тях, които подвеждат потребителите в настоящия туристически сезон, белязан от пандемията COVID-19.

Все още се установяват практики на местата за настаняване, които представят обекта като хотел, като същият е категоризиран например като семеен хотел или къща за гости, или се твърди, че се предлагат СПА и уелнес услуги, без реално да се притежава изискуемият по закон сертификат за подобен род услуги.

Такива случаи се срещат не само в местата за настаняване по българското Черноморие, но и в планинските курорти. При констатирането на подобни заблуждаващи рекламни твърдения КЗП се произнася за прилагането на нелоялна търговска практика от страна на хотелиерите. Задължение на търговците е да рекламират и обозначават обекта си в съответствие с издадената категоризация.

Обозначението за вида на обекта, вписано в удостоверението му за категоризация, се определя на база на съответствието му с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала съгласно Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда на регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Заблуждаващата информация за вида и категорията на местата за настаняване и наличието на сертифициран СПА център, както и друга информация, важна за потребителите при избора на мястото за настаняване сред други подобни, се среща най-често в интернет пространството – сайтовете на туристическите обекти и платформите за онлайн резервации.

Комисията съветва потребителите да проявяват критично отношение към информацията, която им се предоставя и да проучат пазара, за да могат да изберат надежден търговец, проявяващ  необходимото внимание и коректност.

Изборът на място за настаняване може да се извърши и въз основа на препоръка на приятели, сред търговци членове на национални асоциации и сдружения, както и споделени мнения в интернет.

КЗП препоръчват всеки потребител да се запознае с цялата информация – да прочете всичко, да изясни въпросите си на момента и какви услуги са включени в заплащаната от него цена. Справка за вида, категорията и капацитета на туристическия обект – място за настаняване и заведение за хранене и развлечения, както и относно наличието на сертифициран СПА и уелнес център, може да се извърши чрез Националния туристически регистър – Министерство на туризма.

При възникване на проблем с туристически обект, потребителят е желателно да се обърне веднага първо към хотелиера и да изложи своя проблем и искане. При непостигане на решение на ситуацията, следва да сезира Комисията за защита на потребителите, в качеството на контролен орган по Закона за туризма.

Всеки хотелиер, след като е предоставил пълна, вярна и точна информация, която по никакъв начин не въвежда в заблуждение потребителите, е необходимо да създаде условия и всички негови действия да доведат до пълното изпълнение и желаното качество на туристическата услуга. Да подхожда с нужното внимание към всяко искане, въпрос и предявена претенция от туристи, като се стреми да удовлетвори всички разумни искания.

Съвет към хотелиерите е да се придържат към установените добри практики на пазара на туристически услуги и стриктно да спазват законодателството, регламентиращо осъществяваната от тях дейност.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments