Кметовете ще участват в подготовката и реализацията на обществени поръчки

0
57
Заседание Министерски съвет. Снимката е архивна/пресцентър Министерски съвет
Заседание Министерски съвет. Снимката е архивна/пресцентър Министерски съвет

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които кметовете на малки населени места или оправомощени от тях лица да участват активно в подготовката и реализацията на обществените поръчки на територията на населените места, които ръководят.

Проектът задължава общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Изрично се регламентира задължение за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата.

Създава се и възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при реализиране на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.

„Предлаганите промени ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината, ще се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството“, се казва в прессъобщението на Министерски съвет.

Контролът по спазване на новите разпоредби ще бъде изпълняван от Агенцията за държавна финансова инспекция за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на общините.

До решението на кабинета се стигна след заплахата за протест в края на миналата година на Националното сдружение на кметовете на малките населени места. Недоволството им беше отменено, след като кметове бяха поканени на среща с премиера Бойко Борисов. На срещата бяха обсъдени исканията им за самостоятелен бюджет и по-голяма независимост от големите общини.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments