Как ще бъдат подпомогнати екскурзоводите и планинските водачи?

0
66
Източник: Министерство на туризма
Източник: Министерство на туризма

Министерството на туризма обявява обществена поръчка, с която се цели да се подкрепят екскурзоводите и планинските водачи. Това може да се случи като инициират заетост чрез професионалните организации, в които членуват, съобщиха от ведомството. Предметът на поръчката е за „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР“ по проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“. Предназначен е за неправителствените организации, обединяващи екскурзоводите и планинските водачи.

Възложителят е Министерството на туризма, който е изпратил Обявление за публикуване в системата за електронни обществени поръчки на 08 февруари тази година. Офертите за участие ще могат да се изпращат чрез системата за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП. Документацията за обществената поръчка ще бъде достъпна чрез платформа и видима на профила на купувача. Това ще се случи от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Предметът на обществената поръчка предвижда наемане на външни експерти за популяризиране на МСП и Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) за период от девет месеца. Те ще отговарят за изпълнение на дейности, заложени в техническата спецификация на търга. Това ще бъдат: изпълнение на онлайн презентации на забележителности – исторически, културни, природни и други, които се намират в географските рамки на дадена ОУТР. Представяне на местни продукти на МСП, национални места за настаняване, хранене и развлечение, както и интересни факти, свързани с тях. Брой на изпълнените онлайн презентации е 5000 броя.

С реализацията на този проект се цели насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на повече пътувания към районите на страната. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до девет месеца от датата на влизане в сила на договора за съответната обособена позиция, но не по-късно от 23 май 2023 година. Финансирането на поръчката ще се осъществява със средства от Европейския съюз, която е на обща стойност три милиона лева.

Изпълнява се по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 – „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”, които са финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments