Износът на България за страни от ЕС нараства

0
16
Пари
Пари. Снимка: Pixabay

Износът на България за страни от Европейския съюз /ЕС/ нараства. Това показват официалните данни на Националния статистически институт /НСИ/ за периода януари – септември тази година. Повишението е с 43.9% в сравнение със същите месеци на 2021 година. Износът на стоки възлиза на 47 165.6 милиона лева

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 66.7% от износа за държавите-членки на ЕС.
През септември 2022 г. износът за ЕС нараства с 40.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 531.7 млн. лева.

През периода януари – септември 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (263.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (163.4%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (11.5%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – септември 2022 г. се увеличава с 32.8% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 44 065.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

През септември 2022 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС нараства с 25.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 210.0 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – септември 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (139.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода януари – септември 2022 г. е положително и е на стойност 3 099.7 млн. лева.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments