Изненада: Клиентите на „Енерго-про“ ще плащат по-евтин ток от 1 юли

0
239
Електричество
Електричество. Снимка: Pixabay

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, проведе открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2024 – 30.06.2025 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е 1,39%, се посочва в доклада на работната група. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение на крайната цена с 2,74%, а за клиентите на ЕВН – с 1,46%. За битовите потребители на територията на „Енерго Про“ цената намалява с 0,90%. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение, цените на електроенергията за битовите потребители остават едни от най-ниските в цяла Европа. С определянето на цените с хоризонт от една година Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия да е била само 1,39 %. Тя винаги е била по-висока – през 2023 г. тази цена беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%.

Очертаващата се средна промяна на цената на електроенергията с 1,39% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период. Тази промяна е около два пъти по-ниска и от определената граница от 3% инфлация, каквито са изискванията към България като страна-кандидат за членство в Еврозоната. По такъв начин със своето предстоящо ценово решение КЕВР подкрепя тези усилия на нашата страна.

Полицаи разкриха нерегламентиран достъп до компютърната система на голяма компания в България

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments