Испанският произход на филипинските бойни изкуства

0
417
Снимка: Felipe Muñoz de Castro
Снимка: Felipe Muñoz de Castro

Един от най-коментираните въпроси в средите на хората, трениращи филипински бойни изкуства, е произходът на последните. Различните теории за именуването им арнис, ескрима или кали, рядко срещат историческо потвърждение, за разлика от явната родственост с европейските и конкретно испански методи на фехтовка с различни оръжия от периода на Великите географски открития.

Наскоро в общественото пространство беше изкаран документ от изпитите в Мексико на роден в Манила испанец, който след придобитата квалификация, получава назначение в родния си град, където да обучава военни гарнизони. Именно този документ в представен долу, преведен от оригинала на испански от Александър Иванов.

„В град Мексико, на шестия ден от месец септември на година хиляда седемстотин и тридесета, се яви пред мен (нотариус и свидетел) Дон Габриел Хосеф де Ерера, старши майстор на оръжията и фехтовка на това Кралство, гражданин на гореспоменатия град, за когото свидетелствам, че познавам. Той заяви, че Негово величество (Бог да Го пази) му е дал кралска титла, изпратена от най-добрия господар, Дон Балтасар де Сунига, Сотомайор, Гусман и Мендоса, маркиз Балеро, Аямонте и Аленкер, благородник от камарата на Негово Величество, член на неговия военен съвет и на Индиите, Негов вицекрал, лейтенант, губернатор и генерал-капитан на тази провинция Нова Испания и председател на кралския трибунал на този съд. Този документ съдържа датата на двадесет и шести март на година хиляда седемстотин двадесет и две и изглежда е подписана от гореспоменатия най-добър владетел и одобрен от Дон Антонио де Абилес, заместник на дон Педро Горраес, главнокомандващ на Кастилия, главен прокурор на правителството и военния съвет на това кралство.

И аз, горепосоченият, удостоверявам, че съм видял, чел и върнал документа на получателя, на когото гореспоменатата кралска титла на старши майстор дава право да разглежда и издава лицензи за създаване и провеждане на държавни училища за фехтовка и упражняване на оръжие, на всички онези субекти, които той намира за подходящи и достатъчни в тях. В съответствие, с което, използвайки посочения орган (и други), който се съдържа в кралската титла, упоменатият майстор Дон Габриел Хосеф де Ерера ме повика днес и ме настани в къщата, където живее.

Докато бях там в неговото обществено училище, се появи Доминго Перес де Агилар, гражданин на този град Мексико и каза, че е родом от Манила, на Филипинските острови: законен син на Маркос Перес и Мария де ла Роса; със здраво тяло, маслинова кожа; лицето, тънко, изправено, с орлов нос, с частично оплешивяване, носещо белези от едра шарка, с белег върху лявата си вежда; на възраст тридесет години, повече или по-малко; който каза, че е практикувал използването на оръжия и е добре информиран относно науката за техните правила, пози, демонстрации, уловки и защита, като ги е научил, както на теория, така и в хипотетични ситуации, а също и и на практика от различни майстори, с които е тренирал, с единични и двойни оръжия.

Въз основа на това той поиска от посочения старши майстор да го изпита. Намирайки го подходящ и способен, той го одобри и обяви, че е майстор изпитан в споменатото училище по оръжие, и като следствие, използвайки неговия авторитет, го посочи като негов заместник-старши майстор в гореспоменатия град Манила на Филипинските острови, в чиито окръзи имаше нужда от нещо подобно за военната дисциплина на гарнизона и благородниците, които живеят в тях. След като разгледа и разбра неговото искане, гореспоменатият старши майстор пристъпи към изпита му, в мое присъствие, на свидетелите на този документ и на много други лица, които присъстваха в споменатото училище.

Гореспоменатият кандидат се би с различни съперници в конкурса, които бяха експерти и познавачи в споменатото по-горе изкуство, използвайки един меч (Espada sola), меч и кама (Espada y Daga), меч и кръгъл щит (Espada y Rodela), алебaрдa и пика (Alabarda y Pica). Споменатият Доминго Перес де Агилар получи общите аплодисменти на всички състезатели за чистотата, изяществото и минималните усилия, с които изпълняваше движенията. Той удовлетвори гореспоменатия старши майстор, който го одобри и го обяви за изпитан, заявявайки, че е много способен и знаещ в изкуството и математиката на оръжията и тяхната философия. Поради това, в името на нашия Господен Крал (Бог да Го пази), той увещава и изисква, и от свое име, умолява и моли, запитва и нарежда на всички магистрати на Негово Величество във всичките Му градове, села, мини и други места в Неговите царства и господства, където и да се представи споменатият Доминго Перес де Агилар, да го приемат и имат за одобрен и изпитан майстор в гореспоменатото изкуство, без да го възпрепятстват да държи и създава публични училища, в които да се обучават поверените му ученици, вдигайки голям меч по всяко време, според обичайната форма.

В съответствие с това, гореспоменатият старши майстор, използвайки властта, която има и се ползва по силата на гореспоменатата кралска титла, посочва Доминго Перес де Агилар за свой заместник – старши майстор по оръжие в гореспоменатия град Манила, на Филипинските острови и околностите му, така че от негово име и представлявайки неговата личност, той може да прави и да упражнява всички тези актове на изпит, одобрение, усъвършенстване, изключване, предоставяне на титли и т.н., без да се накърняват и превишават кралските права, натоварва гореспоменатия довереник, с всичките власт и правомощия, необходими за защитата и запазването на неговите права и привилегии, като е в състояние да прави пледоарии, които са необходими пред всички съдии и магистрати на Негово величество, за да охраняват и пазят почестите, приносите и привилегиите, че като такъв изпитан майстор и заместник – старши майстор трябва да се ползва от правата на гореспоменатия Дон Габриел Хосеф де Ерера, и доколкото никой който не притежава титлата изпитан майстор в гореспоменатото изкуство, не му бъде позволено да притежава публично или частно училище, нито да дава уроци, нито да учи по какъвто и да е начин.

И в присъствието на споменатия Доминго Перес де Агилар, когото също потвърждавам, че познавам, каза, че приема тази титла и ще действа според и каквото се описва в нея и се закле в Бога нашия Господ и пред Разпятието, според обичая, да използва гореспоменатото изкуство и боравенето с оръжията вярно и законно, и да преподава лоялно на своите ученици най-доброто от неговото знание и умения, без да ги мами с нищо от включените в обхвата и разбирането на споменатата школа по оръжие.

[Подпис на Доминго Перес де Агилар]

Той направи по-горе посочената клетва, обещавайки да пази и защитава нашата свята католическа вяра, като потвърждава, че нашата Пресвета Богородица, Дева Мария, е заченала без първороден грях в първия миг на Непорочното си зачатие, и също така призовава Бога да пази нашия католически монарх и да Го направи проспериращ във всичките му обширни царства и господства, като щит и защитник на Вярата.

[Подпис на Габриел де Ерера]

И за спазването, и в подкрепа на гореизложеното, всеки от долуподписаните заложи своите притежавани хора, вещи и собственост и ги предостави под контрола и юрисдикцията на съдиите и магистратите на Негово величество на каквото и място да бъдат, и особено онези в този град, съд и кралски съд, като се отказват от закона за своето местожителство и произход; и заедно с останалите в името и спазването на общия закон, с горното решение, както в случай на постановено съдебно решение по прието дело, така го подписаха и удостовериха свидетелите:

Пабло де Систернос, Хосеф Флорес, Бернардино Гарника, същите граждани на Мексико Сити; и Доминго Перес Агилар и Габриел Ерера, стоящи пред мен, Фелипе Муньос де Кастро, кралски нотариус. [Нотариални печати]
Съставено на 6 септември 1730 година.“

Copyright Matt Galas 2013

Author Felipe Muñoz de Castro, Royal Notary

Literature Enrique A. Cervantes, “El Título de Maestro de la Esgrima”, in Ensayos de Divulgación Histórica, Vol. I, pp. 19-21 (Editorial Helios, Mexico City, 1939)

Превод: Александър Иванов

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments