Годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ е публикуван на интернет страницата на НОИ

0
32
Национален осигурителен институт
Снимка: НОИ

Годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ на Националния осигурителен институт /НОИ/ е публикувано на интернет страницата на института.

Публикацията включва преглед на основните показатели, характеризиращи състоянието на държавното обществено осигуряване/ДОО/, описание на актуалното социалноосигурително законодателство и извършените промени в него през разглежданата година.

Основен акцент в изданието е сравнителният анализ на изпълнението на консолидирания бюджет по приходите и разходите на ДОО, както и по целевите осигурителни фондове. В таблици в приложение, поместено в края на изданието, са представени условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст според различните нормативни основания и за отделните календарни години.

Годишникът представя в детайли социалноосигурителните програми, администрирани от НОИ, както и резултатите от тяхното реализиране. За втора поредна година в специално обособена част са представени подробни данни за изплатените компенсации/средства на работодатели с цел запазване на работните места на работниците и служителите от засегнати от пандемията COVID-19 сектори на икономиката.

Изданието е достъпно на сайта в рубрика НОИ/ „Статистика и анализи“/ „Анализи“/ „Държавното обществено осигуряване“.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments