ЕП прие законодателен акт за климата, с който целта за намаляване на емисиите става 55%

0
19
Европейски парламент
Европейски парламент. Снимка: wikimedia commons

Европейският парламент прие законодателен акт за климата, с който се увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 година от 40% до 55 на сто, съобщиха от Брюксел. Дори се очаква, че може да достигне до 57%

Парламентът прие одобрителния законодателен акт за климата с 442 гласа „за“, 203 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Той превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение. Той предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми към отрицателни емисии.

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40% на най-малко 55% в сравнение с нивата от 1990 г. В допълнение, предстоящото предложение на Комисията относно Регламента за земеползване и горско стопанство за регулиране на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ще увеличи въглеродните поглътители в ЕС и по този начин фактически ще увеличи целта на ЕС за 2030 г. на 57%.

Комисията ще направи предложение за цел за 2040 г. най-късно шест месеца след първия глобален преглед през 2023 г., предвиден в Парижкото споразумение. В съответствие с предложението на Парламента, Комисията ще публикува максималното количество емисии на парникови газове, което се очаква, че ЕС може да отделя до 2050 г., без това да застрашава ангажиментите на ЕС по Споразумението. Този т.нар. „бюджет на ПГ“ ще бъде един от критериите за определяне на преразгледаната цел на ЕС за 2040 г.

До 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще направи оценка на колективния напредък, постигнат от всички държави от ЕС, както и на съгласуваността на националните мерки за постигане на целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Като се има предвид значението на независимите научни консултации и въз основа на предложение на Парламента, ще бъде създаден Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който да наблюдава напредъка и да оценява дали европейската политика е в съответствие с тези цели.

Докладчикът на Парламента Юте Гутеланд (С&Д, Швеция) заяви:

„Горда съм, че най-накрая имаме закон за климата. Потвърдихме цел за нетно намаляване на емисиите с най-малко 55 %, по-близо до 57 % до 2030 г., съгласно нашето споразумение с Комисията. Бих предпочела да бяхме отишли още по-далеч, но това е добро споразумение, основано на научни данни, което ще доведе до голяма промяна. Сега ЕС трябва да намали емисиите през следващото десетилетие повече отколкото през предходните три десетилетия, взети заедно. Имаме нови и по-амбициозни цели, които могат да вдъхновят повече държави да увеличат усилията си.“

Очаква се споразумението скоро да бъде одобрено от Съвета на ЕС. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments