Енергийната криза и подкрепата за украинските бежанци – тема на заседание на Съвет на ЕС

0
40
Заместник-министър Наталия Ефремова
Заместник-министър Наталия Ефремова. Снимка: МТСП

Интеграцията на украинските бежанци с фокус върху включването на жените на пазара на труда и влиянието на поскъпването на енергията и на стоките върху социалната ситуация в Европейския съюз /ЕС/ бяха основните теми по време на неформалното заседание на министрите по заетост и социална политика в рамките на чешкото председателство на Съвета на ЕС. То се проведе на вчера и днес в Прага.

Министрите представиха успешни политики и програми. Те са насочени към насърчаване на интеграцията на пазара на труда на украинските граждани, бягащи от войната чрез улесняване на признаването на професионална квалификация, преодоляване на езиковата бариера, осигуряване на достъпни и качествени грижи за деца. Европейската солидарност към Украйна беше потвърдена във всички изказвания.

Дискутиращите се обединиха около тезата, че усилията за дългосрочно интегриране на пазара на труда на украинските граждани трябва да продължат. В изказването си заместник-министърът на труда и социалната политика на България Наталия Ефремова подчерта, че усилията на България са насочени към оказване на подходяща помощ за интегрирането на пазара на труда на украинските граждани, съобразена с техните умения и потребности.

„Целта е чрез осигуряване на работа да се гарантира възможност за намиране на жилище, като се осигурява и допълнителната психологическа, финансова и материална подкрепа.“, обясни тя.

Държавата ни беше посочена като пример за добри практики в сферата и от други участници в дискусията. Председателят на Европейския икономически и социален комитет Криста Швенг спомена интегрирането на жена от Украйна на пазара на труда у нас с помощта на проект „Солидарност“, финансиран по REACT-EU. Алва Фин, генерален секретар на Социалната платформа посочи Фондация Каритас-България и нейните дейности за задълбочено обучение на предприемачи на бежанци от Украйна.

Фокусът във втория ден от заседанието бяха мерките на страните членки на ЕС за справяне с въздействието на нарастващите цени на енергията върху населението и за борба с енергийната бедност. Министрите по заетост и социална политика обсъдиха различни механизми за подпомагане на доходите и достъпа на домакинствата до енергийно ефективни решения в областта на жилищното настаняване и транспорта, както и въвеждането на нови инструменти за подкрепа.

По време на разговорите беше очертан пакет от мерки, насочени към най-уязвимите групи от обществото чрез ръст на минималната работна заплата и пенсиите, както и чрез осигуряване на подкрепа за бизнеса и гражданите за компенсиране нарастващите цени на енергоносителите.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments