Екоинспекцията: Ловното стопанство в Несебър да възстанови унищожените дюни на южния плаж

0
160
РИОСВ-Бургас
РИОСВ-Бургас. Снимка: Искра.бг

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ в Бургас са издали предписание на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство-Несебър“ /ТП „ДЛС-Несебър“) в близост до морски плаж „Несебър-юг“ да се възстанови първоначалният изглед на естествения ландшафт по начин, опазващ растителността и пясъчните дюни в съседство.

Мерките идват след постъпил сигнал в 16:20 часа на 27 януари от концесионера на морски плаж „Несебър-Юг“ – за увреждане на плажа в района на дюните.

В същият ден е била извършена проверка, при която се установи, че в близост до морския плаж са извършени изкопни дейности, южно от природната забележителност „Пясъчни дюни 5 броя – Несебър“. Мястото попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) – BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Изкопът не е разрушил дюни, но засяга част от природно местообитание с код 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност“, предмет на опазване в защитената зона. Извършеното е нарушение по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

За територията на природната забележителност „Пясъчни дюни 5 броя-Несебър“ на 13 януари, инспекцията е издала предписание на ТП „ДЛС Несебър“, единствено да монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо навлизането на превозни средства, което касае северната граница на природната забележителност.

Извършеният изкоп, южно от природната забележителност, не е съгласуван с РИОСВ-Бургас и възпрепятства преминаването не само на превозни средства, но и на хора и животни.

Във връзка с констатираното нарушение от екоинспекцията са били предприети съответните административно-наказателни процедури спрямо нарушителя.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments