РИОСВ-Бургас извършиха проверка по сигнал за разораване на дюни в Несебър

0
88
РИОСВ-Бургас
РИОСВ-Бургас, Снимка: Скрийншот от Google Maps

Експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка по сигнал за разораване на дюни на южния плаж в Несебър, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

На място е констатирано, че е изкопан ров с дълбочина около 1 метър по протежение на черния път, водещ към плажа. С GPS устройство е установено, че изкопът преминава по границата на защитената територия – Природна забележителност /ПЗ/ „Пясъчни дюни 5 броя–Несебър”, без да навлиза в нея.

Защитената територия не е засегната, но е констатирано нарушаване на ландшафта. В момента на извършване на проверката не е установено присъствие на лицата, извършили изкопа. Предстоят съвместни проверки и с други компетентни органи за установяване на причините за нарушението и образуване на административно-наказателно производство, включително и предприемане на мерки за възстановяване на нанесените щети.

На 13 януари до ДЛС „Несебър” е изпратено предписание от РИОСВ-Бургас за ограничаване достъпа на моторни превозни средства /МПС/ до защитена територия на дюнни образувания на Несебър–юг. Според предписанието, трябва да се монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо единствено навлизането на превозни средства от северната страна на защитената територия. Нарушението е извършено от срещуположната страна на територията.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments