Дунчев: Какво видяхме в горите над Каравелово и Богдан, което държавните проверки удобно пропуснаха?

0
680
Дунчев по време на проверката
Дунчев по време на проверката. Снимка: Facebook

Александър Дунчев и граждани посетиха горите над наводнените Каравелово и Богдан. Във Facebook той разкри какво са видели, което държавните проверки удобно са пропуснали, а именно:

„На 17.10.2022 г. обиколихме голяма част от водосбора на поройната река Татлъдере над Каравелово, като по-конкретно извършихме детайлен обход на горски подотдели 66-ж, 66-з, 88-д, 89-а, 90-в на ДГС-Карлово с изчерпателен видеоматериал и коментари, каквато прозрачност очакваме и от държавата. Основният извод е, че в горите над Каравелово /каквато бе и първоначалната ни преценката на база сателитни снимки/ няма незаконна сеч, каквато обаче от години наблюдаваме над Копривщица, Ихтиман, Самоков, Своге и т.н. Незаконна сеч е установена единствено покрай нов незаконен път в подотдели 66-ж и 66-з, и до незаконен плац в подотдел 89-а, където незаконната сеч се изразява в избутването на живи дървета от булдозера. Законната сеч отговаря до голяма степен на модерните лесовъдски правила, но се налага допълнителна оценка доколко са съобразени с негативното влияние на климатичните промени върху горите.“

Основният проблем се явява по-скоро безразборното строителство на километри горски магистрали с верижни булдозери през всички сечища, които на места превръщат горите в „кариери за дърводобив“, смята Дунчев и пояснява – тоест в гъста мрежа от дълбоко вкопани в склона пътища, което завинаги променя естествения ландшафт на гората и създава условия за ерозия, свлачища и наводнения. По думите му този бич за горите у нас е прикрит с нормативния термин „временни горски пътища“, за които няма никакви нормативни изисквания, освен чертежче с линкии, надраскани от лесовъда. 

„Но и тях дори не спазват, като най-често фирмата си прокарва пътищата, където си реши и после горският ги узаконява с нов чертеж, като често се лъже, че са били съществуващи, а реално са били стари горски пътеки. И в приложения видеоматериал се вижда на десетки места, че това безразборно строителство на нови горски магистрали през сечищата, без никакви екологични оценки, без реално планиране и без да се спазват елементарни технически изисквания за отводняване, за наклон и т.н., води не до „временни“, а до вечни пътища, до фрапираща ерозия и затлачване на деретата и реките, особено при пороен дъжд като тази година. Но това далеч не е тинята, заляла Каравелово и Богдан.“, коментира Дунчев и добавя:

„Оглед на цялата река Татлъдере показва, че поройният дъжд, който се е събрал от склоновете над реката, е генерирал невиждана мощ, която е отмила бреговете на реката в продължение на десетки километри. И реално тинята и дънерите в двете села са основно от отмитите брегове и дърветата, които са расли върху тях, и незначително по-малко от сухи дънери, отрязани дърва или ерозия от горските пътища. По оценка става дума за близо 10000 м3 отнесени дървета от бреговете на реката. Въпросът е къде са те?? В училището открихме само 500-600 м3! Добрата новина е, че в гората открихме над 1000 м3 дърва за огрев, до които преди дни е възстановен достъпът за камиони, но дали и те няма да изчезнат към фабриките, както дънерите в двете села!?“

Според Дунчев остава въпросът дали сечите в горите във водосбора на Татлъдере /над с. Каравелово/ и на Селската река /над с. Богдан/ са създали предпоставка за наводнението на двете реки поради по-слабата способност на изредените от сечи гори да задържат вода.

„По този въпрос без научно изследване за района можем само да спекулираме. При обхода единствено установяваме, че най-ерозирали са новите горски пътища в текущите сечища и че немалко свлачища са възникнали в изредени от санитарни сечи наскоро дъбови гори. Чисто лесовъдски, санитарната сеч е резонна донякъде /повечето дъбове имат съхнещи клони и върхове/, но истината е, че немалко маркирани за сеч дървета, са все още жизнени зелени дървета с отделни сухи клони и е могло да пазят гората и почвата още години наред, но явно е имало натиск за добив на дърва и трупи от тях. В крайна сметка, сечите и строителството на горски пътища, колкото и да са важни за снабдяването с дърва за огрев и с дървесина за промишлеността, видимо представляват предпоставка за свлачища, ерозия и потенциално по-слабо задържане на валежите при порои. Свлачищата са точно там, където гората е изредена, което означава, че старата и по-слабо сечена гора определено има по-добра водозадържаща и водорегулираща роля от изредената от сечи /с цел „подмладяване“/ гора.“, заяви Дунчев.

Изключително наложително е да бъдат актуализирани Плановете за управление на риска от наводнения и да бъде осъвременени мерките и ограниченията за сечи и строителство на горски пътища във всички гори, пише Дунчев предвид наводненията и порите в резултат на напредването на климатичните промени.

 • Незаконна сеч в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Незаконен път в 66-ж – можете да видите ТУК и ТУК.
 • Незаконен трупи в 66-з – можете да видите ТУК.
 • Незаконна сеч със свлачище в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Трупи и дърва в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Ерозирал горски път в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Дърва и свлачище в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Здраво дере в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Изредена гора над свлачище 1 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 1 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 2 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 3 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 4 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 5 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 6 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище 7 в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Свлачище и дере в 66-ж – можете да видите ТУК
 • Малко свлачище и дере – можете да видите ТУК.
 • Свлачище до реката Татлъдере в 66-ж – можете да видите ТУК.
 • Татлъдере – можете да видите ТУК.
 • Затрупан камион в 61-з – можете да видите ТУК.
 • Нов горски път в 90 – можете да видите ТУК.
 • Нов горски път, стигащ до три отсечени буки в 90-в – можете да видите ТУК.
 • Ерозия на горски път в 89-а – можете да видите ТУК.
 • Дърводобивен бент на дере в 89-а можете да видите ТУК.
 • Ерозия на горски път в 88-д – можете да видите ТУК.
 • Жестока ерозия на горски път в 88-д – можете да видите ТУК.
 • Незаконен временен склад в 89-а – можете да видите ТУК.
 • За финал кадри от държавната проверка на МЗХ отпреди месец, на метри от проверката на Дунчев – можете да видите ТУК
Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments