ДНСК със сигнал до ВАП: Обектите на плаж „Смокиня“ не са преместваеми

0
175
Плаж
Снимка: Martin Chichov, Facebook

Началникът на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ арх. Влади Калинов е подал сигнал до Върховна административна прокуратура /ВАП/ във връзка с издадени от главния архитект на община Созопол 5 разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините – север“.

От пресцентъра на Дирекцията уточняват, че в одобрените инвестиционни проекти за посочените в сигнала обекти, по-конкретно в част „Конструктивна“ е предвидено сглобяемо строителство. Там е записано: „при изпълнение на строителството да се спазват изискванията на ПИПСМР“ за монтажните работи. Съгласно легалната дефиниция за „строителни и монтажни работи“ регламентирана в § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, – „строителни и монтажни работи“ са тези, чрез които строежите се изграждат…“

От заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като монтажен строеж, а не като преместваем обект по смисъла на дефиницията на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ.

В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините – север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти.

РДНСК в Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на главния архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините-Север“.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments