Днес е бил връчен Констативният акт за незаконно удължаване на кея на Доган, какво следва?

0
514
Кей пред сараите на Ахмед Доган
Кей пред сараите на Ахмед Доган. Снимка: Искра.бг

Днес е бил връчен констативният акт, с който се обявява за незаконно удължаването на кея пред летния сарай на Ахмед Доган, на представител на фирмата-собственик на съоръжението. Това потвърдиха от Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ за Искра.бг. Оттам уточниха, че от 6 юли започва да тече 7-дневната процедура, в която засегнатите страни могат да внесат възражения. В тях може да се съдържат документите, които са били изисквани, но досега не са били представени.

Припомняме, заключението за незаконно строителство е направено на базата на серия липсващи документи. За обекта, изграден от фирма „Хермес Солар“, няма представен одобрен проект, няма издадено разрешение за строеж, няма протокол за определяне на строителна площадка. Не е определена и строителна линия и ниво, не е представена заповедна книга. Представен е само подробен устройствен план, одобрен със заповед на зам.-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2019 г.

Според следващата стъпка на процедурата служители на ДНСК ще разгледат възражението, ако има постъпило такова. В случай, че приемат, че то не е основателно, ще бъде издадена Заповед за премахване. Страната, на която е издадена обаче, може да реши да я оспорва в съда, както го е правила и с други постройки в комплекса.

След това съдът преценява дали да потвърди Заповедта за премахване и в случай, че това се случи – предстои бутането на незаконния кей. Първо ДНСК ще изпрати покана за доброволно премахване на фирмата и след това, ако тя не го извърши, ще се пристъпи към принудително премахване. Разходите за него ще се събират по съдебен ред, като става въпрос за сериозна сума.

От Дирекцията коментираха още, че проверката, която е била извършена за констатиране дали има нарушение, е била инициирана по разпореждане на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, който снощи обяви във Facebook, че няма недосегаеми.

Припомняме, че през март от ДНСК разпространиха информация, от която става ясно, че удължението на кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е било изградено без нужните строителни книжа след извършена проверка по документи и на място по разпореждане на министър Караджов.

Тогава Държавният строителен контрол не откри строителни книжа в община Бургас, нито искания за издаване на разрешение за строеж за преустройство и удължаване на хидротехническо съоръжение „Кейова стена“, изградено в акваторията на Черно море. С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. метра на 5838 кв. метра съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас /СГКК/ е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик „Хермес Солар“ ООД, съгласно констативен нотариален акт от 2020 г. В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна, изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век.

При проверката на място от ДНСК е установено, че обектът „Кейова стена“ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с „Г“ образна форма. Приблизителната дължина на съоръжението е 280 метра и се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна – с приблизителна дължина 105 м. От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж.

Вследствие на проверката ДНСК възложи на външни специалисти да извършат подробно обследване, обхващащо и подводната основа на имота „Кейова стена“. Въз основа на данните от обследването са били предприети последващи законосъобразни действия по случая, а именно – издаването на Констативния акт.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments