Диана Ковачева: Устройственият правилник оставя нерешени проблеми с бавните ТЕЛК и НЕЛК

0
400
Омбудсман Диана Ковачева
Снимка: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

„Макар и с приетите промени в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето да беше намерено, макар и частично, решение на проблемите, свързани със забавяне на редовното преосвидетелстване, то в останалите случаи, например с първичното освидетелстване, преосвидетелстването по повод влошено състояние, както и при временна неработоспособност и процедурата на обжалване, проблемът остава нерешен.“

Това пише омбудсманът на България Диана Ковачева в становище, изпратено до министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Позицията е изразена във връзка с публикувания за обществени консултации проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на ТЕЛК и НЕЛК, в което посочва нерешени казуси и настоява за намиране на адекватните им отговори.

Според Ковачева горепосоченият проблем до голяма степен се отнася и за особено уязвима група, каквато са децата с увреждания, предвид недостига на специалисти по детски болести към съставите на ТЕЛК.

Тя подчертава още, че предложението НЕЛК да не връща решението на ТЕЛК за повторно разглеждане повече от веднъж без съмнение ще доведе до ускоряване на процедурите по обжалване.

В становището си отбелязва също, че е необходимо да бъде регламентиран съкратен срок за произнасяне на ТЕЛК в случай на отмяна и връщане на експертното решение, предвид практиката на Териториалните поделения /ТП/ на Националния осигурителен институт /НОИ/ да прекратяват изплащането на пенсия за инвалидност, поради отмяната на решението, което оставя, често за продължителен период, гражданите без доход.

Според нея не е в интерес на хората тълкуване на смисъла на „продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение„, тъй като е възможно граждани с тежки увреждания, които не им позволяват да напускат дома си, да не провеждат лечение, както и да са минали по-малко от 30 дни, но прогнозата да не предвижда подобряване на състоянието им.

Тя акцентира и върху липсата на достатъчна квалификация и опит на лекарите в новосформираните комисии за извършване на оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степенна увреждане на лицата, което също е предпоставка за влошено качество на експертизата с произтичащото от това увеличаване на случаите на обжалване от страна на заинтересованите лица и органи.

 „В случай че лекарите от ТЕЛК имат съмнение за достоверността на съдържанието на медицинските документи, които имат отношение към експертизата, те могат да назначат допълнителни изследвания и консултации, които обаче пациентът би могъл да проведе в същите лечебни заведения, в които те са издадени. В тези случаи на практика няма как да бъде приложена разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ, съгласно която, ръководителите на лечебните заведения, към които са създадени ТЕЛК, осигуряват своевременно цялостно амбулаторно или болнично изследване на освидетелстваните лица, предвид възможната отдалеченост на ТЕЛК от района на местоживеенето на лицата, предвидена именно за такива случаи“.

Ковачева повдига и въпросът за  санкциите при неспазване на разпоредбите на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и настоява за задълбочено обсъждане, предвид досегашната практика ТЕЛК да не се съобразяват с нормативните разпоредби.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments