Депутатите ще обсъждат промени в Закона за ограничаване на измененията в климата

0
42
Народно събрание
Снимка: Фейсбук на Народно събрание

Депутатите ще обсъждат днес окончателните промени в Закона за ограничаване на измененията в климата. С тях се предвижда нов начин за определяне на безплатните квоти за операторите на инсталации в Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз.

С новите текстове у нас ще се уредят редът и начинът, по който ще функционира Европейската схема за търговия с емисии във връзка с увеличаване на линейния коефициент за намаляване на общото количество квоти в ЕС на 2,2 на сто през 2021 година.

Отново ще има безплатно разпределение на квоти за индустрията. Предприятията, които са най-застрашени от изтичане на водород, ще получават напълно безплатни квоти. А тези компании, които могат да обезпечат част от разходите за квотите в стойността на своята продукция, ще имат 30% безплатни квоти.

Вносителите смятат, че по този начин ще се окаже подкрепа на предприятията, в които се реализира растеж. Освен това според тях ще се минимизират рисковете от „изтичане на въглерод“, респективно от изместване на производствата в трети страни, е записано още в законопроекта.

При прилагане на възможността за компенсиране на операторите за непреките разходи, които се появяват в резултат от прехвърлянето на разходи за намаляване на емисиите в цената на електроенергията, ще се подобри конкурентоспособността на българските предприятия спрямо тези от трети страни и ще се създаде благоприятна среда да подобряване на структурата на Брутния вътрешен продукт на страната, както и ще се повиши икономическото доверие към държавата, смятат от Министерския съвет.

За новите участници в Европейската схема за търговия с емисии и за значителни повишения на производството на вече включените в схемата инсталации ще бъде предоставено остатъчното количество от неразпределените безплатно квоти.

Очаква се с промените да бъдат оптимизирани разходите за намаляване на емисиите на парниковите газове. Освен това ще се насърчат инвестициите в проекти и технологии за тяхното намаляване. Вносителите смятат, че ще намалят и административната тежест за бизнеса.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments