Близо 700 милина лева се очаква да бъде излишъкът в хазната в края на февруари

0
19
Бюджет
Снимка: Pixabay

Около 700 милиона лева се очаква да бъде излишъкът в хазната в края на февруари, показват предварителни данни от финансовото министерство.

За сравнение, за първите два месеца на 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 24,3 млн. лв. Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма /КФП/ към февруари 2022 г. нарастват с близо 11 на сто спрямо отчетените за същия период на предходната година. Очаква се те да бъдат в размер на 8 098 млн. лв. и нарастват с 804 млн. лв. спрямо отчетените за първите два месеца на 2021 година.

Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо февруари 2021 г. с 862 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 58 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2022 г. са в размер на 7 401 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2021 г. бяха в размер на 7 270,0 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28 февруари от централния бюджет, възлиза на 296,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments