Бизнес климатът в България се влошава

0
19
Пари
Пари. Снимка: Pixabay

Бизнес климатът в България се влошава. През октомври общият му показател намалява с 1.7 пункта в сравнение със септември. Според официалните данни на Националния статистически институт /НСИ/ това се дължи на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Бизнес климат
Бизнес климат. Снимка: НСИ

Така например в промишлеността съставният показател се понижава с 1.3 пункта в резултат на умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита намаление в притока на поръчки през последните три месеца, като и прогнозите за износа и производствената активност през следващите три месеца са резервирани.

Бизнес климат в промишлеността
Бизнес климат в промишлеността. Снимка: НСИ

През октомври в сравнение с юли средното натоварване на мощностите намалява с 1.2 пункта и достига 74.3%.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 62.2 и 31.4% от предприятията.

Износ в промишлеността
Износ в промишлеността. Снимка: НСИ

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и в прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.

Строителна активност
Строителна активност. Снимка: НСИ

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 5.2 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.3 пункта, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги са също резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments