Белгийската фирма „D-12 CONSTRUCT“ с възражение: Бяхме изключително коректни със служителя ни Георги Георгиев

0
373
Строителство
Строителство. Снимка: Pixabay

Във връзка с наша статия, озаглавена „Белгийска фирма с български собственици експлоатира нашенци?“, от „D-12 CONSTRUCT” поискаха право на отговор. Както ви съобщихме Георги Георгиев, който е бивш неин работник разказа пред журналист на Искра.бг, че е бил експлоатиран, работодателите му са принуждавали служителите си да плащат фирмени данъци и са ги карали да заблуждават полицията. Публикуваме възражението на „D-12 CONSTRUCT” без редакторска намеса:

ВЪЗРАЖЕНИЕ
от
„D-12 CONSTRUCT”, регистрирано в Белгия, Източна Фландрия, с адрес: Brouwershock 20, 9870 Olsene,
представлявано от управителите: Динко Иванов Динев, Даниела Георгиева Динева, Динко Денков Динев и Милена Иванова Динева.

 

На 11.12.2020 г. в електронното издание „ИСКРА.БГ“ е публикуван материал със заглавие „Белгийска фирма с български собственици експлоатира нашенци?“, като в него се съдържа видео с интервю с лицето Георги Георгиев и текстова част, предаваща изнесените факти и обстоятелства в интервюто.

Материалът съдържа изключително невярна и клеветническа информация, която петни доброто име и репутация на дружеството, а така също и авторитета, честта и достойнството на двама от представляващите на регистрираната в Белгия фирма.

Дружеството „D-12 CONSTRUCT” е било изключително коректно и последователно, както в процеса на преговори за сключване на трудов договор с Георги Георгиев, така и след неговото наемане. Трудовите договор в Белгия, в частност във Фландрия, задължително се сключват на нидерландски език. Независимо от това, Георгиев е бил ясно и точно запознат с всички клаузи на договора, който е подписал. В случай, че е имал някакво съмнение, той е могъл лично да си ангажира превод на неголемия документ, който му е бил разяснен изцяло.

От страна на работодателя, договорът е бил коректно и точно изпълняван, без никакви отклонения. Всичко, което е било уговорено и обещано е било изпълнено от страна на дружеството – в т.ч. възнаграждение от 14,72 евро на час, работно облекло, инструменти за работа, купони за храна и транспортни разходи. По този начин, брутното възнаграждение на Георгиев е било в размер на 2100 евро месечно, съответно 1700 евро нетно възнаграждение. Разликата от 400 евро се формира от задължителния данък върху дохода, какъвто прогресивен данък се заплаща от всеки работник по трудово правоотношение в Белгия. Работникът не е ощетен по никакъв начин от страна на дружеството работодател. Няма как със сметките за наем, ток, вода, застраховка за пожар и т.н. да бъде намален размера на дължимия данък върху дохода, заплащан от работника. Няма никаква връзка между заплащането на тези лични за работника разходи и данъка, който се удържа върху получавания доход по трудово правоотношение.

Откровено лъжлива и клеветническа е изнесената от Георгиев информация, че той бил експлоатиран и манипулиран от представителите на дружеството. Тъкмо напротив, той е бил обучаван, подпомаган и стимулиран да навлезе по-бързо в работата, което е от взаимен интерес.

Истината е, че Георгиев не е положил нужните усилия да извършва работата за която е нает. Той е изпитвал страх да се качва по стълба, да качва изолация, да реже с флекс, които са основни дейности, които се изпълняват от работник на неговата позиция. Георгиев не е положил дори елементарни усилия да разбере и запомни имената на материалите, с които дружеството работи. Относно носенето на камъни, за които се споменава, това не представлява декорация, а е част от работния и технологичен процес на една от системите за хидроизолация.

Георгиев е бил в пълното си право, след като не харесва и не може да извършва работата, за която е нает, да подаде молба за напускане и да бъде освободен от фирмата. В действителност обаче, той е бил освободен след опита му за саморазправа с един от собствениците на дружеството „D-12 CONSTRUCT”.

Относно стреса, който преживявал Георгиев, от страна на дружеството той е получил пълно разбиране и съдействие. Лично един от управителите го е водил на лекар за косопада. Още в предварителните разговори с Георгиев в Германия, той е обяснил, че там е бил подложен на голям стрес и е паднал от скеле. Показал е снимки на раната си още докато е бил в гр Кьолн. На свои собствени разноски управителите са го закарали в Белгия до наетата за него квартира и мястото му на работа. Ето защо считаме, че ако е имало някакъв стрес или напрежение, преживени от Георгиев, те са били по повод престоя му в Германия и нямат нищо общо с работата му в „D-12 CONSTRUCT”.

Относно квартирата, още преди пристигането си Георгиев е бил уведомен, че всички разходи за наем, ток, вода, консумативи и пожарна застраховка са за негова сметка. Квартирата е била наета на името на фирмата, тъй като в Белгия, за да може лице да сключи договор за наем е следвало да представи последните си три месечни работни фиша, т.е. да е работил в държавата поне три месеца, преди да може сам да си наеме квартира. Очевидно е, че при Георгиев тези предпоставки не са били налице, поради което дружеството е наело жилището, в което той е живял, докато е работил в „D-12 CONSTRUCT”, а всички консумативи, съгласно изричната уговорка между страните е следвало да се заплащат от работника.

Дружеството „D-12 CONSTRUCT” коректен работодател и контрагент, доказал се в годините на своето съществуване и работа, като дейността му е изцяло основана на стриктно спазване на законодателството в държавата, в която е учредено и работи. За изключително невярната и подвеждаща информация, изнесена от Георги Георгиев, дружеството е твърдо решено да защити правата си, доброто име и репутация с всички възможни законови средства.

Очакваме вашите снимки и сигнали на iskra@iskra.bg

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments