БДЖ прекрати процедура за купуване на електрически мотриси

0
79
БДЖ
Снимка: Facebook, Архив

Прекратена е процедурата по ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ EООД“. Това е станало с решение на управителя и прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД вчера.

Процедурата е прекратена заради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори. Сключването на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране в процедура на договаряне с предварителна покана за участие, където избраният критерий за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена“ и когато на пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изпълнители води до положение, при което не може да бъде постигнато сравнение на поне два и повече подходящи оферти, за да се избере икономически най-изгодната, което нарушава принципа на свободната конкуренция.

От съществено значение е и фактът, че единственият участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

Пълният текст на решението и мотивите за прекратяване на процедурата са публикувани в раздел „Профил на купувача” в официалния сайт на БДЖ. Съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10-дневен срок за обжалване на решението на възложителя.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments