5159 седмокласници и десетокласници избраха изпит по чужд език

0
20
Изпит
Изпит. Снимка: МОН

Общо 5159 ученици от VII и X клас се явиха по собствено желание на национално външно оценяване /НВО/ по чужд език днес. Проведоха се изпити по английски, руски, немски, френски и италиански език, а за десетокласниците – и по испански. Най-много ученици избраха тест по английски език – 2122 от всички 2162 седмокласници и 2539 от общо 2997 десетокласници.

Седмокласниците решаваха 21 задачи за ниво А2 – 17 с избираем и 3 с кратък свободен отговор. Последната задача изискваше създаване на текст с обем между 40 и 50 думи по тема от учебното съдържание – създаване на кратко писмо, кратък текст за свободното време, хоби, приятели. Тестовете проверяват също придобитите умения на учениците за разбиране при слушане на текстове на съответния език, използват се и илюстрации.

Учениците в X клас можеха да се явят на изпит по чужд език на нива А1, А2, В1.1, В1. Изпитът съдържаше четири компонента. Три от тях са писмени. Четвъртият е „говорене“ и се провежда от училищни комисии. Писмените тестове съдържат различни видове задачи – с избираем, с кратък свободен и с разширен свободен отговор. Всяко ниво има една или две задачи за писане с различен обем от думи. Темите в тези задачи са съобразени с учебните програми. Например: „Онлайн приятелства сред младежите“, „Трябва ли да се спортува?“, „Комуникация, реална или виртуална?“, „Използването на мобилния телефон в ежедневието – предимства и недостатъци“.

От децата в X клас се исква да покажат умения за комуникация при писмено общуване и прилагането на чуждия език в различни комуникативни ситуации. При условие че ученикът има поне 60% от максималния брой точки на изпита, постигнатото езиково ниво се записва в свидетелството за завършен първи гимназиален етап в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments