2 млрд. лeва публичен ресурс ще управлява Фондът на фондовете през новия програмен период

0
70
Министерство на иновациите и растежа
Министерство на иновациите и растежа. Снимка: МИР

През следващия програмен период, който ще продължи до 2027 г., „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД /Фонд на фондовете/ ще управлява 2 млрд. лева публичен ресурс. Към него ще бъде прибавено и значително частно съфинансиране, с което средствата могат да достигнат 4 млрд. лева. Това коментира за „Фокус“ Николай Генчев, който е член на новоназначения Надзорен съвет на Фонда на фондовете, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа /МИР/.

От създаването си през 2015 г. досега Фондът е оказал подкрепа на повече от 2500 проекта на фирми и общини. Зад тях стоят дялови инвестиции в над 200 иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, почти 500 000 лв. кредитно финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лева за 1300 малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от COVID пандемията и др.

Приблизително 600 млн. лева свободен ресурс има от стария програмен период за финансиране на бизнеса и общините под различни форми. Останалите средства, които предстоят да се използват в следващата година, са 200 млн. лв. за дялови инвестиции през петте фонда, които са в системата на МИР, 200 млн. лв. за дългово финансиране през седемте банки, с които Фондът работи, 150 млн. лв. за финансиране на общински проекти, 75 млн. лв. за земеделие, около 120 млн. лв. за общините, както и значителен ресурс за бизнес микрокредити. За да достигнат до този ресурс, бенефициентите трябва да посетят сайта на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България | FMFIB) и да се свържат се експертите му, които да го насочат към подходящите инструменти, банки или фонд-мениджъри.

Освен изброените бенефициенти, които могат да получат подкрепа от Фонда, той може да осигури помощ, чрез финансов посредник, и само за идея на човек, който тепърва иска да развива собствен бизнес. Финансирането може да стартира от 50000 евро и да достигне до 1 млн. евро. По този начин са финансирани вече над 200 стартъпа в България.

„През настоящия програмен период Фондът разполага с общо 1,2 млрд. лв. публичен ресурс (европейски и национален) и с още около 1 млрд. лв. частно съфинансиране или общо 2,2 млрд. лв., които вече са достигнали до крайните си бенефициенти.“, посочи още Генчев и подчерта, че за да могат фирмите, общините, стартъпите и другите възможни бенефициенти да ползват този ресурс, те следва да попитат в банковите клонове на обслужващите ги банки за инструментите на Фонда на фондовете, както и да прочетат повече на сайта на Фонда.

Припомняме, че на 16 ноември министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството, сред които и Николай Генчев. Това се случи в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври за промяна в устава на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД и преминаване от едностепенна форма на управление – управителен съвет – в двустепенна – управителен и надзорен съвети. Назначението бе поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики във Фонда на фондовете и спрямо добрите практики в индустрията.

Задачата на Фонда е да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. Крайните бенефициенти на получените средства от Фонда могат да бъдат освен различни бизнеси – стартиращи, малки, големи, разрастващи се, така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна, селскостопански производители, малки и семейни фирми и т.н.

Голяма част от ресурса на Фонда на фондовете за новия оперативен период бе осигурен от МИР по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“, която бе изпратена за одобрение в Брюксел на 16 август и утвърдена на 3 октомври 2022 г., в рамките на мандата на Служебния кабинет. Парите ще се инвестират от Фонда на фондовете под формата на различни финансови инструменти в подкрепа на бизнеса, общините, земеделски производители, стартъпи и др.

Повече информация за подходящите финансовите инструменти за различните сектори на икономиката – гаранции, кредити, грантове, дялови инструменти и др. – може да се намери както на сайта на Фонда на фондовете, така и на този на Министерството на иновациите и растежа.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments