Зам.-министър Събев: Заседанията на Комитета по наблюдение на Стратегическия план ще се провеждат прозрачно

0
47
Заседание
Заседание. Снимка: Министерство на земеделието

„Заседанията на Комитета по наблюдение на Стратегическия план ще се провеждат на основата на прозрачност и публичност.“

Това обяви заместник-аграрният министър Георги Събев по време на първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., провело се в столицата.

Въвеждаме възможността да има онлайн излъчване на дебатите или част от тях по решение на председателя на мониторинговия орган и поемаме ангажимент документацията след заседанията да бъде оповестявана в кратки срокове, съобщи заместник-министърът.

„Решенията засягат голяма територия от държавата. Важно е обществеността да има пряк достъп до заседанията и дискусиите, на които се обменят мнения и се представят гледни точки, както и добри практики. Това ще повиши доверието в Общата селскостопанска политика и различните модели за подпомагане“, заяви той.

Участниците обсъдиха вътрешни правила за работата си, включително тези, засягащи информирането на земеделските стопани и обществото за взетите решения.

На заседанието бяха дискутирани предложения на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите към 48-то НС за промени в Стратегическия план, които засягат екосхемите и някои интервенции. По време на дискусията браншовите организации представиха становища с предложения по прилагането на плана.

Комитетът одобри критерии за оценка по интервенции, подкрепящи създаването оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации, пчеларството, оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“. Бяха обсъдени критерии за избор на стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие.

Очаква се да бъдат сформирани тематични подгрупи към комитета, които да работят по конкретни аспекти на Стратегическия план, като целта е по-голяма оперативност.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments