Зам.-министър Бонева: Амбицирани сме до края на годината да има одобрени проекти по ПРР 2021-2027 г.

0
28
Информационна кампания
Информационна кампания. Снимка: МРРБ

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ са амбицирани да имат приоритизирани концепции за инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ /ПРР/ 2021-2027 г. преди края на тази година, обяви заместник-регионалният министър и ръководител на Управляващия орган на ПРР Ангелина Бонева от Варна, където се проведе проведе информационна кампания за кандидатстване с Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ за потенциални бенефициенти в Североизточен район за планиране.

Форумът се състоя присъствено в Областната администрация във Варна и в онлайн формат, чрез който се включиха повече от 100 представители на местните и регионални власти, експерти от различни министерства, представители на неправителствения сектор, бизнеса и научните среди. Участниците показаха сериозен интерес към иновативния механизъм. Бяха зададени и множество уточняващи въпроси – например относно участието на проектни идеи на територията на предимно селски общини, държавните помощи, генерирането на приходи, индустриалните зони и паркове.

Зам.-министър Бонева напомни, че тече кампанията за кандидатстване с концепции за ИТИ, като крайният срок за подаване на документите е 27 септември.

„Смятаме, че срокът за кандидатстване от три месеца само с концепции за проекти е достатъчен. След това Регионалните съвети за развитие ще направят предварителна селекция на проектни предложения, които ще допринесат най-много за развитието на даден регион. Целта ни е да имаме добре обмислени идеи за реален принос към местното развитие“, посочи още зам.-министър Бонева.

Процедурата е пилотна, а основният акцент е партньорството – както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации, коментира още тя. Според нея предизвикателство за централната администрация ще е съвместната работа между различните министерства, които са управляващи органи на шестте програми за споделено управление на европейски средства в страната ни и които ще осигуряват също финансиране за реализацията на инвестициите.

„Ще има предизвикателства в работата, но трябва да помним, че го правим с цел изпълнението на политиката „Европа по-близко до гражданите“, че идеите за проекти вече идват отдолу нагоре“, коментира още Бонева.

Екипът на МРРБ смята, че програмата ще допринесе за полицентричното развитие на страната с мрежа от градове, които да се утвърждават като регионални центрове. Последните статистически и икономически данни дават основание да се смята, че се прекъсва модела на моноцентризъм, а икономиката не е концентрирана само в столицата. Отчита се паралелен икономически ръст в няколко големи града, които ако се подкрепят допълнително ще дадат регионален баланс заедно с добри функционални зони около тях.

Общият бюджет на ПРР 2021-2027 г. е 3,6 млрд. лева. Те са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/. Предвидените пари за интегрирано териториално развитие на регионите по Приоритет 2 на програмата са приблизително 2,5 млрд. лева.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments