Задължителна медиация ще обхваща над 50000 дела годишно

0
12
Правосъдие, съд
Правосъдие, съд. Снимка: Прокуратура

Задължителна медиация ще обхваща над 50000 дела годишно, съобщиха от Министерството на правосъдието. Целта е да се повиши ефективността в гражданското и търговското правораздаване. 

Това ще стане възможно чрез изменения и допълнения на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) и на Закона за медиацията (ЗИДЗМ), изпратени от Висшия съдебен съвет на Министерството на правосъдието.

Промените са изготвени в изпълнение на дейност I.1. от работна група към ВСС по проект в Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“. Очаква се Министерството на правосъдието да подложи ЗИДГПК и ЗИД ЗМ за обществено обсъждане, след което да ги внесе за разглеждане в Народното събрание.

Готвените промени предвиждат в окръжните и районните съдилища да работят общо 141 медиационни центрове, като към момента функционират 13 в областни градове.

Целта на проекта е да се повиши ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване по дела в районните и окръжните/апелативните съдилища. Положителните ефекти от институционализиране на усилията за доброволно уреждане на спорове са свързани с бързина и осигуряване на баланс на интересите на страните.

Развитието на медиацията в България ще повиши доверието към съдебната система, както и правната култура като цяло, но най-вече ще се пести време и ресурси, а в резултат ще се подобрят отношенията между хората и бизнесклимата.

Съдът може да задължи страните да участват в процедурата по медиация само веднъж в производството. Срокът за приключване на процедурата е 3 месеца.

Медиацията може да се осъществява само от медиатори, вписани в регистри към окръжните съдилища, които отговарят на общите изисквания на закона, вписани са в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието, а също така са преминали допълнителен подбор и специализирано обучение, свързано с работата на съдебните центрове, обясниха още от правосъдното министерство. 

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments