Важни промени в ГПК приеха окончателно депутатите

0
24
Народно събрание
Народно събрание. Снимка: Facebook

Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът ѝ, или само пълномощникът, не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.

Това е един от текстовете, които Народното събрание прие днес при гласуването на промените в Гражданско-процесуалния кодекс, съобщиха от Висшия адвокатски съвет. С това отпада изискването, съществувало досега и страната, и нейният пълномощник, едновременно да са възпрепятствани от участие в съдебно заседание, за да бъде то отложено от съда. Новото съдържание на чл. 142, ал. 2 от ГПК беше гласувано при второто четене на измененията в ГПК, свързани с електронизацията на заповедното производство. Въпреки сериозните възражения и дебати текстът бе приет с огромно мнозинство – 184 гласуваха „за“ и само един народен представител се въздържа.

Преди това беше гласуван друг текст от закона, свързан с връчването на адвокат и който от няколко години също беше изключително дискусионен. Приетият окончателен текст на чл. 51 от ГПК гласи:

ал. 1 Връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и качеството на получателя.

ал. 2 Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

ал. 3 Връчването на адвокат може да се извърши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2.“

Преди това окончателно беше приет и закона за медиацията, като в гласувания вариант бяха взети предвид множество от препоръките, направени от Висшия адвокатски съвет.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments