ВАС обезсили част от определение на АССГ по казуса с пробите на ГКПП „Капитан Андреево“

0
15
ГКПП ''Капитан Андреево''
ГКПП ''Капитан Андреево''. Снимка: Искра.бг

Върховният административен съд /ВАС/ уважи частично жалбата на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и обезсили част от определение от 22 юли по дело № 4898/2022 г. на Административен съд София-град /АССГ/. Това е частта, с която е отменено разпореждане за допускане на предварително изпълнение на писмо с изх. №ГК-94/18.05.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ до началник отдел „Граничен инспекционен пункт – Капитан Андреево“ в Дирекция „Граничен контрол“ в агенцията. С писмото е разпоредено от 20 май 2022 г. проби от пратки на плодове и зеленчуци с произход Турция, взети на ГКПП „Капитан Андреево“ да се изпращат за лабораторни изследвания в централната лаборатория на БАБХ.

Разбирането на изпълнителния директор на БАБХ, че неговото писмо има само вътрешнослужебен характер, е довело до определяне на срок за изпълнение, който обективно предхожда датата, на която то би подлежало на изпълнение, ако се оспори.

Изводът за липсата на разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК се подкрепя и от липсата не само на мотиви по чл. 60, ал. 2 от АПК, но и на каквито и да е било данни, отбелязвания и изявления за съществуване на причина да се налага предварително изпълнение.

В своята жалба самият изпълнителен директор на БАБХ изрично заявява, че не е допускал предварително изпълнение с оспореното писмо. Ето защо подадената жалба от „Евролаб 2011“ ЕООД, по която е образувано и е висящо адм. дело № 4898/2022 г. по описа на АССГ, е спряла изпълнението на оспореното с нея писмо на изпълнителния директор на БАБХ, с което е разпоредил проби да се извършват в централната лаборатория на агенцията.

„Дори да се приеме, че разпореждането от 18.05.2022 г., не е акт с вътрешнослужебен характер, в него не се съдържа разпореждане за допускане на предварително изпълнение и съответно не се съдържат мотиви за това. Считам, че самата жалба е насочена срещу несъществуващ административен акт и никъде в разпореждането не се съдържат данни за допуснато предварително изпълнение.“, пише в жалбата на изпълнителния директор на БАБХ.

Предисторията на спора е, че писмото беше атакувано пред АССГ от „Евролаб 2011“ ЕООД, но със свое определение първоинстанционният съд остави жалбата без разглеждане. На 19 юли ВАС го отмени и върна делото в АССГ за разглеждане по същество. Върховните магистрати приеха, че писмото представлява вътрешнослужебен акт, но съгласно Конституциятаи решение на Конституционния съд, когато той засяга законни права и интереси на определен кръг лица, те имат право на съдебна защита.

В определението си от днес (адм. дело № 9092/2022 г. по описа на ВАС) върховните магистрати приемат, че от цялостното съдържание на писмото на изпълнителния директор на БАБХ не е видно то да включва разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Липсва и правен израз, който да бъде възприет като действително волеизявление на административен орган, насочено към постигане на конкретна цел.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е отменил несъществуващо разпореждане за допускане на предварително изпълнение, с което е постановил недопустим съдебен акт. Поради това обжалваното определение в частта, с която е отменено разпореждане за допускане на предварително изпълнение, подлежи на обезсилване, а производството по делото, образувано по искането по чл. 60, ал. 5 от АПК на „Евролаб 2011“ЕООД подлежи на прекратяване.

В частната жалба на изпълнителния директор на агенцията по храните се атакува същото определение на АССГ, в частта с която е оставено без движение жалбата на „Евролаб 2011“ ЕООД, с указания за внасяне на държавна такса, срокът за изпълнението на тези указания и последиците при неизпълнението на тези указания, насочени към частното дружество. В тази част жалбата на изпълнителния директор на БАБХ е оставена без разглеждане, тъй като определението на АССГ не касае административния орган, поради което той няма правен интерес за обжалва указания, дадени и касаещи единствено „Евролаб 2011“ ЕООД.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments