В Смолян започва проект за изграждане на социални жилища

0
90
Община Смолян стартира проект за изграждане на социални жилища, в които ще бъдат настанени 80 представители на уязвими групи от населението. Снимка: Община Смолян
Община Смолян стартира проект за изграждане на социални жилища, в които ще бъдат настанени 80 представители на уязвими групи от населението. Снимка: Община Смолян

В община Смолян бе представен проект за осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, съобщиха от общинския пресцентър.

Мястото за изграждане на социалните жилища е в един от най-оживените жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер на града и с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, болница, социални услуги и др).

Предвидена е и система за снабдяване с топла вода чрез бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори), както и видеонаблюдение. Всяко жилище ще бъде обзаведено и оборудвано за осигуряване на основни битови условия за живот на настанените в социалните жилища. Около 80 представители на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение ще бъдат настанени в социалните жилища.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments