Установено е изпускане на неорганизирани емисии от ТЕЦ „Република“

0
65
ТЕЦ
ТЕЦ "Република". Снимка: РИОСВ-София

След получени сигнали за запрашаване на въздуха в Перник, експерти на столичната екоинспекция са проверили ТЕЦ „Република“ към „Топлофикация Перник“ АД. При инспекцията е било констатирано системно изпускане на емисии с кафяв цвят от котелен цех, които запрашават различни райони на обласния град, спрямо посоката на вятъра. Неорганизираните прахови емисии са в резултат от процепи, дупки и неуплътнени участъци от сградата, в която са разположени парогенераторите.

За установените нарушения на екологичното законодателство на дружеството ще бъдат съставени 2 акта. Размер на санкцията, съгласно Закона за опазване на околната среда, е от 10000 лв. до 500 000 лв.

С цел ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии, на „Топлофикация Перник“ АД са дадени задължителни за изпълнение предписания.

От Изпълнителна агенция по околна среда е изискано съдействие за разполагане на мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух в района.

От началото на година досега на ТEЦ „Република“ са били съставени шест акта за неорганизирани прахови емисии и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 261 000 лв.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments