Цвета Галунова изброи 104 причини, поради които заслужава доверие на изборите

1
93
Цвета Галунова
Цвета Галунова. Снимка: Личен архив

Два дни преди предсрочните парламентарни избори кандидатът за народен представител Цвета Галунова се обърна към своите евентуални бъдещи гласоподаватели, като им изброи 104 причини, поради които заслужава тяхното доверие.

В изявлението си тя подчерта важността на прозрачността, искреността и конкретните действия в политиката. Галунова изтъкна, че всяка от изброените причини представлява конкретна мярка или инициатива, която ще допринесе за благосъстоянието на всички граждани. Кандидатът-депутатът набляга на факта, че политиката не трябва да служи на интересите на малцина, а да работи за общото благо, и увери избирателите, че с нейната подкрепа ще настъпят реални промени във всички сфери на обществения живот.

Галунова апелира към избирателите с думите, че техният глас е от решаващо значение за бъдещето на страната и за създаването на една достойна България в мирна Европа.

104 причини, за да гласувате за мен:

1. Аз съм искрен и честен лидер.
2. Работя за доброто на всички, не само на малцина.
3. Имам конкретни планове за развитие на общините.
4. Подкрепям малките и средни предприятия.
5. Работя за подобряване на образованието.
6. Имам визия за устойчиво развитие.
7. Боря се срещу корупцията.
8. Подкрепям културните дейци и институции.
9. Работя за подобряване на инфраструктурата.
10. Имам план за привличане на инвестиции.
11. Подкрепям развитието на селското стопанство.
12. Работя за чиста околна среда.
13. Стремя се към социална справедливост.
14. Подкрепям местното производство.
15. Имам план за модернизация на здравеопазването.
16. Работя за подобряване на водоснабдяването.
17. Имам визия за развитие на спорта.
18. Подкрепям младите и талантливите.
19. Стремя се към намаляване на безработицата.
20. Работя за подобряване на транспорта.
21. Имам план за изграждане на нови паркове и зелени зони.
22. Подкрепям иновациите и технологиите.
23. Стремя се към намаляване на замърсяването.
24. Работя за подобряване на обществените услуги.
25. Подкрепям развитието на туризма.
26. Имам визия за изграждане на нови детски площадки.
27. Работя за подобряване на безопасността.
28. Подкрепям развитието на малките населени места.
29. Имам план за привличане на млади специалисти.
30. Стремя се към намаляване на социалната изолация.
31. Работя за подобряване на жилищните условия.
32. Подкрепям развитието на културния туризъм.
33. Имам визия за развитие на информационните технологии.
34. Стремя се към повишаване на качеството на образованието.
35. Работя за подобряване на достъпа до здравеопазване.
36. Подкрепям развитието на местната икономика.
37. Имам план за намаляване на бюрокрацията.
38. Стремя се към повишаване на стандарта на живот.
39. Работя за подобряване на условията на труд.
40. Подкрепям развитието на гражданското общество.
41. Имам визия за подобряване на качеството на въздуха.
42. Стремя се към намаляване на шумовото замърсяване.
43. Работя за подобряване на обществената транспортна система.
44. Подкрепям развитието на алтернативни енергийни източници.
45. Имам план за изграждане на нови спортни съоръжения.
46. Стремя се към повишаване на културната информираност.
47. Работя за подобряване на достъпа до културни събития.
48. Подкрепям развитието на местните таланти.
49. Имам визия за изграждане на нови училища.
50. Стремя се към повишаване на качеството на живот в селските райони.
51. Работя за подобряване на достъпа до здравословна храна.
52. Подкрепям развитието на местното изкуство.
53. Имам план за подобряване на условията в детските градини.
54. Стремя се към намаляване на изоставените сгради.
55. Работя за подобряване на достъпа до спорт за всички възрасти.
56. Подкрепям развитието на устойчив транспорт.
57. Имам визия за изграждане на нови здравни центрове.
58. Стремя се към повишаване на обществената информираност.
59. Работя за подобряване на достъпа до културни институции.
60. Подкрепям развитието на екологично чисти технологии.
61. Имам план за подобряване на условията за туризъм.
62. Стремя се към повишаване на достъпа до интернет в селските райони.
63. Работя за подобряване на условията за бизнес.
64. Подкрепям развитието на местното самоуправление.
65. Имам визия за подобряване на условията в болниците.
66. Стремя се към повишаване на достъпа до образование за всички.
67. Работя за подобряване на условията за живот на възрастните хора.
68. Подкрепям развитието на младежките инициативи.
69. Имам план за подобряване на условията в домовете за деца.
70. Стремя се към повишаване на качеството на социалните услуги.
71. Работя за подобряване на условията в местата за културни събития.
72. Подкрепям развитието на местните занаяти.
73. Имам визия за подобряване на условията за спорт и отдих.
74. Стремя се към повишаване на достъпа до обществен транспорт.
75. Работя за подобряване на условията за живот на хората с увреждания.
76. Подкрепям развитието на местната култура и традиции.
77. Имам план за подобряване на условията в училищата.
78. Стремя се към повишаване на достъпа до здравеопазване в отдалечените райони.
79. Работя за подобряване на условията в детските градини.
80. Подкрепям развитието на местните общности.
81. Имам визия за подобряване на условията за бизнес в селските райони.
82. Стремя се към повишаване на качеството на живот в градовете.
83. Работя за подобряване на условията в здравните центрове.
84. Подкрепям развитието на местните спортни клубове.
85. Имам план за подобряване на условията за туризъм в селските райони.
86. Стремя се към повишаване на достъпа до културни събития за всички.
87. Работя за подобряване на условията в домовете за възрастни хора.
88. Подкрепям развитието на местните инициативи.
89. Имам визия за подобряване на условията за спорт и отдих за всички възрасти.
90. Стремя се към повишаване на достъпа до здравословна храна за всички.
91. Работя за подобряване на условията в местата за културни събития.
92. Подкрепям развитието на местните занаяти и изкуства.
93. Имам план за подобряване на условията за живот в селските райони.
94. Стремя се към повишаване на достъпа до обществен транспорт в отдалечените райони.
95. Работя за подобряване на условията за живот на хората с увреждания.
96. Подкрепям развитието на местната култура и традиции.
97. Имам визия за подобряване на условията за бизнес в селските райони.
98. Стремя се към повишаване на качеството на живот в градовете.
99. Работя за подобряване на условията в здравните центрове.
100. Подкрепям развитието на местните спортни клубове.
101. Имам план за подобряване на условията за туризъм в селските райони.
102. Стремя се към повишаване на достъпа до културни събития за всички.
103. Работя за подобряване на условията в домовете за възрастни хора.
104. Подкрепям развитието на местните инициативи.

Моята цел е да работя за доброто на всички и да осигуря по-добро бъдеще за нашите общини и нашата страна. За да бъдем достойна България в мирна Европа!

Цвета Галунова – кандидат за народен представител в 50-то Народно събрание с бюлетина 24 и преференция 104

Купуването и продаването на гласове е престъпление!“

Абониране
Известие от
guest

1 Comment
стари
нови най-гласувани
Inline Feedbacks
View all comments