Студентските съвети: Настояваме за допълнителни 178 млн. лв. за висше образование в бюджет 2023

0
54
Студенти
Студенти. Снимка: МОН

Председателите на синдикатите в сферата на висшето образование се обединиха в исканията си към държавата. Председателите на Национално представителство на студентските съвети – Даниел Парушев, ВОН-КНСБ – проф. Лиляна Вълчева и на Съвета на ректорите – акад. Лъчезар Трайков изпратиха съвместно писмо до президента Румен Радев, министър-председателя Гълъб Донев и министъра на финансите Росица Велкова, с което настояват да се изпълнят текстовете на Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021-2023 г. Това съобщиха от организацията. 

Националното представителство на студентските съвети участва в проведената работна среща между организациите, които работят за създаването на устойчиви политики в сферата на висшето образование. Като резултат от нея организациите напомниха с писмо на президента, че още през изминалата година са внесли изчисленията за необходимите средства, за да бъдат изпълнени планираните дейности в Стратегията за висше образование. Студентите настояват за отпускане на повече средства за студентски стипендии и ремонти на студентските общежития.

„От Националното представителство на студентските съвети не веднъж сме настоявали за отпускане на допълнителни средства за висше образование, които да бъдат насочени към ремонти на студентски общежития и за повишаване на студентските стипендии, коментира Даниел Парушев – председател на организацията. След обсъждане и анализ към днешна дата организациите, които представляват студентите и преподавателите внесоха обща концепция за продължаващо финансиране на държавните висши училища в бюджета за 2023 г. и отново настояват за допълнителни средства в размер на 178,3 млн. лв. Това е необходимо, за да се изпълнят текстовете в Стратегията за развитие на висшето образование на Република България за периода 2021 – 2030 г., приета с решение на Народното събрание (Обн. в ДВ. Бр. 2 от 8 януари 2021 г.) на основание чл. 9 ал. 2 т. 3 от Закона за висшето образование.
Независимо от положените усилия на правителство, синдикати и социални партньори към момента темповете на изпълнение на целите от Стратегията са изоставащи и дейностите по финансиране на системата са крайно недостатъчни“, посочиха от НПСС. 

В средносрочната бюджетна прогноза, която се явява винаги мотив към ЗДБРБ, е необходимо да се запише текст, който упоменава, че средствата, които държавата трябва да отдели за висше образование и наука, не трябва да бъдат по-малко от 1% от прогнозния БВП по текущи цени на годината, за която се отнася съответният бюджет. За целта в таблицата, която представа разходите във функция „Образование“ да бъде представен и допълнителен ред информация за разходите, отделени за висше образование и наука, където ясно да се вижда сравнението с БВП в процент през наблюдавания тригодишен период.

Допълнителните средства в размер на 178,3 млн.лв. следва да са насочени приоритетно към бюджетни политики в рамките на подготовката, обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. за:

1. Увеличаване на Субсидията за стипендии на докторанти и студенти, съответно с 2,5 млн. лв. и с 5,5 млн. лв.;

2. 10 млн. лв. необходими за продължаващи ремонти в студентските общежития и столове / писма до МС с вх. №08.00-72/17-02-2023 и до МФ с вх. №92-00-65/20-02- 2023/;

3. Увеличаване на средствата за компенсиране отпадането на съответните такси по ЗВО за студенти от защитени и приоритетни специалности с допълнителни 1,1 млн. лв.;

4. Увеличаване на Субсидията за издръжка на обучението с допълнителни 134,4 млн. лв., необходими за продължаване политиката по доходите и увеличение средно с 12% на минималните основни заплати за академичния състав. Основните месечни възнаграждения за академичния състав са в зависимост от Постановление на МС за най-ниската длъжност Асистент. Справедливо е неговата законова актуализация (чл. 92 от ЗВО) да е два пъти в настоящата година, защото в момента основната заплата на асистента е 1500 лв., но след приспадане на осигуровки и данъци е почти на нивото на стипендията на докторантите. Настояваме основната месечна заплата за академичната длъжност Асистент да се определи с ПМС на два пъти – м. юли и м. октомври 2023 г.;

5. Увеличаване на Субсидията за научна и научно-творческа дейност с допълнителни 15,3 млн. лв.;

6. 9,5 млн. лв. за осигуряване действието на националните програми в системата на висшето образование, финансирани от републиканския бюджет.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments