Стамболиев алармира за несправедливост в закона към хората с трайни увреждания

0
97
Тодор Стамболиев
Тодор Стамболиев. Снимка: Facebook

Общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев съобщи, че е попаднал на несправедливост в закона по отношение на хората с трайни увреждания. Той се е натъкнал на пропуска в хода на работата си по конкретен казус. 

Съгласно нормативната уредба, е-винетка следва автомобила и при смяна на регистрационните табели, тя може да се прехвърли на новия регистрационен номер по предвиден ред.

Когато собственик на автомобил е лице с трайно увреждане, /т.е. с 50 и повече от 50 на сто намалена работоспособност и степен на увреждане/ то е освободено от заплащане на винетна такса за един автомобил.

Според чл.10 в, ал.3 от Закона за пътищата, електронната винетка издадена по този начин не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидността от деня на сделката.

Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за сделката в тридневен срок, като в противен случай губи правото да получи нова безплатна е-винетка до изтичане на срока на валидност на първоначално издадената.

“В първият случай винетката следва МПС, във вторият-следва лицето с увреждания. До тук всичко е наред“, споделя Стамболиев.

„Проблемът обаче възниква, когато лицето с увреждания е загубило собствеността си върху МПС, за което е издадена е-винетката не по силата на прехвърлителната сделка /договор за продажба или дарение/, а по друг начин, например при „бракуване“ на автомобила“, казватой. 

За казуса омбудсманът на Бургас разбира от гражданина Ст. Р., който се жалвал, че на 26.01.2021 год. му била издадена винетка по този ред от Дирекция „Социално подпомагане“, но на 02.02.2021 год. се е наложило автомобилът, за който е издадена да бъде бракуван. Веднага след това, на същата дата, е уведомил Агенция „Пътна инфраструктура“ за спиране на електронната винетка, като е спазил определения тридневен срок.

На 10.02.2021 год. жалбоподателят е подал заявление към Дирекция „Социално подпомагане“, като е изложил подробно обстоятелствата по случая и е поискал да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка за оставащия период, но за новопридобития автомобил.

На 22.02.2021 год. е получил отговор, който гласи, че бракуваните автомобили не попадат в разпоредбите на закона. Посочено е, че „лицата с трайни увреждания бракували автомобила, за който са освободени от заплащане на винетна такса, не се освобождават от заплащане на винетна такса за друг автомобил, до изтичане на валидността на вече издадената електронна винетка.“

„Не упреквам Регионалната дирекция за социално подпомагане Бургас за произнесеното решение. Да, несправедливо е, но това е буквата на закона. Не намирам обаче никакви аргументи в подкрепа на решението на законодателя да лиши от възможността за получаване на безплатна е-винетка лице с трайни увреждания, което губи собствеността и ползването на автомобила си след като го е бракувал“ посочва Стамболиев.

Общественият посредник посочва, че поради заболяването си и трудностите при намиране на работа, обикновено това са хора с по-ниски доходи, които не сменят често автомобилите си. Вероятно за по-голямата част от тези хора, „бракуването“ е естественият начин да се разделят с автомобила си, а често това се случва при внезапно възникнала техническа повреда, чието отстраняване излиза скъпо на лицето.

„Веднага след сформирането на новото Народно събрание ще поставя писмено въпроса пред Комисията по правни въпроси и Комисията по труда, социалната и демографска политика, с надеждата да се предприемат мерки по промяна на посочената нормативна уредба“, посочва Стамболиев.

„Това е национален, не е само териториален проблем. Касае всяко лице с трайно увреждане, попаднало в подобна ситуация. Разбира се, ще се радвам ако бъдещите народни представители от бургаски избирателен район се само сезират по казуса, който поставям на вниманието на обществеността“, завършва писмото си общественият посредник.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments