Средната брутна работна заплата през септември е била 1266 лв., най-много взимат за разпространение на информация – 2988 лв.

0
130
Работа
Снимка: Pixabay

Средната брутна работна заплата през септември у нас е била 1266 лв. През третото тримесечие на 2019 година обаче тя намалява спрямо второто с 0,9%, сочат данните на националната статистика.

Икономическите сектори, в които е регистриран най-голям спад, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 9,2%, „Добивна промишленост“ – с 5,6 на сто и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 3,3%.

Въпреки намалението спрямо второто тримесечие, през третото се отбелязва ръст на годишна база в сравнение с равнищата през 2018 г. – с 11,8 на сто. В частния сектор повишението е по-голямо – с 12,2%, а в държавния – с 10.5 на сто.

Най-голямо е увеличението при дейностите, свързани с недвижими имоти – 17.8% и образованието – 15,8 на сто.

През третото тримесечие на 2019 година най-високи възнаграждения са получавали наетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ – 2988 лева. Най-ниско платени са били в хотелиерството и ресторантьорството – 782 лв.

Според данните на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 39 100 души, като достигат 2,31 млн. Най-голямо е понижението в хотелиерството и ресторантьорството – с 15,7% и операциите с недвижими имоти – 4,1 на сто.

Към края на септември 2019 година спрямо същия период на 2018 година наетите лица са по-малко с 5200. Най-голямо намаление се наблюдава в „Преработващата промишленост“ – с 12 900 души, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2400.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments