Средната брутна месечна заплата в България продължава да расте

0
12
Пари, банкноти, левове
Пари. Снимка: Искра.бг, Архив

Наетите лица в България по трудово и служебно правоотношение намаляват с 16 200 или с 0.7% през декември в сравнение със септември 2021 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Общо наетите лица с 2.27 милиона души

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5.7%, и „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“ – с по 1.0%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1.5%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.8 и 17.0%.

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 37 200. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9600, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8800, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8000, а най-голямо намаление – в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – с 1900, и в „Добивна промишленост“ – с 1600.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.4%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.7%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ – със 7.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 581 лв., за ноември – 1 579 лв., и за декември – 1 676 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6.1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 15.1%, „Образование“ – с 14.6%, и „Добивна промишленост“ – със 7.4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.5%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 856 лева;
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 383 лева;
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 377 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 935 лева;
• „Други дейности“ – 1 044 лева;
• „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 122 лева.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments