Спира горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“

0
197
ТЕЦ
Снимка: Thermal Power Plant Bobov Dol EAD/ ТЕЦ Бобов Дол ЕАД, Facebook

ТЕЦ „Бобов дол“ декларираха намерението си да спрат горенето на нерегламентирани отпадъци. Това съобщиха от прокуратурата след изпратено писмо до главния прокурор Иван Гешев. То беше получено след проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда и водите.

Инспекцията беше наложена заради голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията.

В получения във ВАП доклад пише, че със заповед на министъра на околната среда и водите, експерти от РИОСВ – Перник, РИОСВ – Враца, РИОСВ – София и РИОСВ – Стара Загора са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. Тя е включвала изпълнение на условията по комплексни разрешителни /КР/ за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

Установени са били нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство:

  • несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии;
  • липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството;
  • за останалите отпадъци – липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване;
  • неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.

В документа е посочено още, че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Същевременно главният прокурор получи писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, в което се изразява намерение да се спре горенето на отпадъци. В кратки срокове ще се предприемат действия от страна на дружеството и за промяна на комплексното разрешително в частта използване на горива, както и да се премахне РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което са се обърнали и към МОСВ и РИОСВ – Перник.

Припомняме, че ТЕЦ „Бобов дол“ нямат намерение да внасят промени в работния процес, в резултат на заразените 12 служители с COVID-19.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments