Софийска вода: Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

0
12
Инсталация
Инсталация. Снимка: Софийска вода

В навечерието на 40-тата годишнина от създаването на Пречиствателната станция за отпадъчни води „Кубратово“ започва внедряване на две междинни „стъпала на пречистване“ в технологичния процес на станцията. Съоръженията получиха Акт 16 и предстои въвеждането им в експлоатация, което по план трябва да се реализира в пълен капацитет до началото на 2025 година.

С тях ще се подобри процесът на преработване на утайките, които се отделят от постъпващите от канализацията на София води, и ще се подобри качеството на пречистената отпадъчна вода, в съответствие с най-новите екологични стандарти на ЕС.

Благодарение на двете нови съоръжения, от утайките ще се извлича повече биогаз, а количеството на остатъчния продукт в края на процеса драстично ще се намали. Чувствително ще се подобри пречистването на водния екстракт, който се отделя при обезводняване на утайката. Това ще улесни и следващия етап в пречистването на водата преди обратното й заустване в природата.

Първото съоръжение въвежда технологията на термална хидролиза. В стандартния процес на обработка на утайките те преминават през сгъстяване преди да постъпят в метан танковете, в които от тях се извлича биогаз. С новоизградената мощност се въвежда едно междинно стъпало преди метан танковете, в което под висока температура и налягане микроорганизмите в утайките се разграждат.

Това води до няколко ползи. На първо място намалява обемът на утайката, която остава в края на процеса по пречистване, на практика остатъчен продукт,. Ако досега съотношението превърната в биогаз утайка и остатъчна утайка е било 40% на 60%, то новата технология го оптимизира до 60% на 40% в полза на преобразуваната в биогаз утайка. Освен това ще се елиминира необходимостта от 6-месечно престояване на утайката, тъй като тя ще бъде годна за реализация в земеделието веднага след процеса на преработване и стабилизация. Всичко това ще доведе и до оптимизация при оползотворяването й.

Целият процес ще бъде енергийно автономен, тъй като се обезпечава от зелената енергия, генерирана от увеличеното количество извлечен от утайките биогаз. Така енергийният баланс на станцията и амбицията на „Софийска вода“ да бъде изцяло енергийно неутрална до 2025 година се запазват.

Втората нова инсталация третира течността, която се отделя в процеса по обезводняване на утайката. Отделената тук течност досега постъпваше директно в биобасейните за следващия етап на пречистване. Съдържанието на азот в постъпилата в биобасейните течност обаче бе високо. Според най-новите екологични изисквания на ЕС, азотът в пречистената отпадъчна вода трябва да се намали, за което ще спомогне новоизградената анамокс инсталация.

Благодарение на нея, количеството азот във водите от обезводнена утайка трябва да спадне с 90% и така заустваната в природата пречистена вода изцяло ще отговаря на най-новите европейски изисквания. С внедряването на двете нови технологии Софийският ВиК оператор отново е пионер в технологичното развитие на сектора. Инсталациите са новост не само за България, но са рядко срещани и в мрежата на концесионера на „Софийска вода“ – Веолия, който оперира в 58 страни по света.

Изграждането на съоръжение за термална хидролиза и анамокс инсталация на СПСОВ „Кубратово“ се реализира по проект на Столична община по ОП „Околна среда“. То е част от разработената в партньорство със „Софийска вода“, част от Веолия, стратегия за управление на утайките на СО.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments