Ще се подобри ефективността по предаване на дете при разделени родители?

0
102
Дете
Снимката е илюстративна. Източник: Пиксабей

Министерството на правосъдието /МП/ изпрати Насоки за действия при предаване на дете на Камарата на частните съдебни изпълнители и Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, съобщиха от ведомството.

Насоките, изготвени с представители на двете организации и други заинтересовани институции, целят подобряване на ефективността на производствата по предаване на дете на разделени родители по реда на глава 48 „Изпълнение на определено действие“ в Гражданския процесуален кодекс.

Във връзка с действащите нормативна уредба на съдебните изпълнители се препоръчват, конкретните стъпки в производствата, така че те да са по-ефективни, щадящи децата и да се избегнат родителските конфликти.

Част от насоките включват съдебния изпълнител да уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето за извършване на проучване по случая и да се изисква изготвяне на социален доклад след срещи с двамата родители, както и провеждане на подготвителни срещи с детето и родителите в присъствието на социален работник/психолог.

При неуспешен опит за предаване съдебният изпълнител може да:

– налага глоба на родителя, който с действията си е осуетил изпълнението на съдебното решение;
– уведомява Дирекция социално подпомагане /ДСП/ по настоящ адрес на детето за преценка сътрудничество от страна на родителя, дължащ изпълнение за издаване на задължително предписание по чл. 18, ал. 4 от ППЗЗДет., ако по случая е отворен случай за мерки за закрила в семейна среда;
– уведомява ДСП по настоящ адрес на неотглеждащия родител за преценка неговото сътрудничество и отношение към детето и предоставяне на необходимите консултации, при необходимост.

При системно осуетяване/възпрепятстване на изпълнението съдебният изпълнител:

– налага последователни и прогресиращи по размер глоби на препятстващия изпълнението родител;
– указва на дължащия изпълнение родител да подаде заявление в ДСП по настоящ адрес за безплатно ползване на подходящи социални услуги и информира ДСП за консултиране и съдействие при изпълнението;
– уведомява дирекция ДСП за необходимостта от предприемане на мерки за закрила в семейна среда, съответно за издаване на задължително предписание за ползване на социални услуги;
– уведомява дирекция ДСП за налагане на глоба за неизпълнение на влязло в сила задължително предписание;
– уведомява ДСП за възможността за подаване на искане до съответния районен съд за промяна на мерките относно упражняването на родителските права, както и режима на личните отношения;
– указва на дължащия изпълнение родител, че при липса на съдействие или отказ от негова страна за изпълнение на съдебното решение, може да поиска от полицейските органи вземане на мерки;
– информира родителя, търсещ изпълнение на решението, за възможността да подаде жалба по чл. 182, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments